Nam sinh 1993 với nữ sinh 1996 có hợp nhau không ?

Nam tuổi Quý Dậu 1993 và nữ tuổi Bính Tý 1996 có hợp nhau không, có nên làm ăn cùng, có nên kết hôn là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Dưới dây sẽ là đánh giá chi tiết sự hợp khắc của hai tuổi trên.

Chọn năm sinh và giới tính hai bạn để xem hợp tuổi
Tuổi bạn (Âm lịch) : Nam Nữ
Người đó (Âm lịch) : Nam Nữ

Thông tin tuổi nam Quý Dậu và nữ Bính Tý

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1993
Quý Dậu
Kiếm Phong Kim
Đoài
Kim
1996
Bính Tý
Giang Hạ Thủy
Khôn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Quý Dậu và nữ Bính Tý

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Kiếm Phong Kim Giang Hạ Thủy Tương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Quý Bính Bình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Dậu Lục phá (Xấu)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Đoài Khôn Thiên y (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Kim Thổ Tương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nam Quý Dậu và nữ Bính Tý

7
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Xem hợp khắc các tuổi khác