Đổi ngày dương lịch sang âm lịch, âm sang dương

Đổi ngày âm dương là công cụ tra cứu lịch âm rất hữu ích, nhanh chóng giúp bạn chuyển đổi 1 ngày dương lịch bất kỳ sang ngày âm lịch và ngày âm lịch bất kỳ sang ngày dương lịch chuẩn nhất.

Đổi dương lịch sang âm lịch, đổi âm lịch sang dương lịch, đổi ngày âm dương, đổi lịch âm dương
Đổi lịch âm dương

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng công cụ chuyển đổi lịch âm dương ngày như sau:

Ngày Tháng Năm

Kết quả chuyển đổi dương lịch ngày 17/1/2019 sang âm lịch

Dương lịch Âm Lịch
Thứ Năm
Ngày: 17
Tháng: 1
Năm: 2019
Thứ Năm ngày 12 tháng 12 năm 2018
Ngày: Giáp Dần
Tháng: Ất Sửu
Năm: Mậu Tuất
Xem âm lịch hôm nay