Đổi ngày dương lịch sang âm lịch, âm sang dương

Đổi ngày âm dương là công cụ tra cứu lịch âm dương rất hữu ích, nhanh chóng giúp bạn chuyển đổi 1 ngày dương lịch bất kỳ sang ngày âm lịch và ngày âm lịch bất kỳ sang ngày dương lịch chuẩn nhất. Giúp bạn dễ dàng sắp xếp công việc để mọi sự được tốt đẹp.

Đổi dương lịch sang âm lịch, đổi âm lịch sang dương lịch, đổi ngày âm dương, đổi lịch âm dương
Đổi lịch âm dương

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng công cụ chuyển đổi lịch âm dương ngày như sau:

Ngày Tháng Năm

Kết quả chuyển đổi dương lịch ngày 27/11/2021 sang âm lịch

Dương lịch Âm Lịch
Thứ Bảy
Ngày: 27
Tháng: 11
Năm: 2021
Thứ Bảy ngày 23 tháng 10 năm 2021
Ngày: Kỷ Mão
Tháng: Kỷ Hợi
Năm: Tân Sửu
Xem âm lịch hôm nay