Đổi ngày dương lịch sang âm lịch, âm sang dương

Đổi ngày âm dương là công cụ tra cứu lịch âm rất hữu ích, nhanh chóng giúp bạn chuyển đổi 1 ngày dương lịch bất kỳ sang ngày âm lịch và ngày âm lịch bất kỳ sang ngày dương lịch chuẩn nhất.

Đổi dương lịch sang âm lịch, đổi âm lịch sang dương lịch, đổi ngày âm dương, đổi lịch âm dương
Đổi lịch âm dương

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng công cụ chuyển đổi lịch âm dương ngày như sau:

Ngày Tháng Năm

Kết quả chuyển đổi dương lịch ngày 17/11/2018 sang âm lịch

Dương lịch Âm Lịch
Thứ Bảy
Ngày: 17
Tháng: 11
Năm: 2018
Thứ Bảy ngày 11 tháng 10 năm 2018
Ngày: Quý Sửu
Tháng: Quý Hợi
Năm: Mậu Tuất
Xem âm lịch hôm nay