Chuyển đổi ngày dương lịch sang âm lịch

Đổi ngày âm dương là công cụ tra cứu lịch âm rất hữu ích, nhanh chóng giúp bạn chuyển đổi 1 ngày dương lịch bất kỳ sang ngày âm lịch và ngược lại một cách chính xác nhất. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng công cụ ngày như sau:

    • Chọn ngày, tháng, năm bạn dự định chuyển
    • Chọn kiểu chuyển đổi âm lịch sang dương lịch hay dương lịch sang âm lịch
    • Nhấn vào nút “Chuyển đổi” để xem chi tiết
Ngày Tháng Năm

Kết quả chuyển đổi dương lịch ngày 25/3/2018 sang âm lịch

Dương lịch Âm Lịch
Chủ Nhật
Ngày: 25
Tháng: 3
Năm: 2018
Chủ Nhật ngày 9 tháng 2 năm 2018
Ngày: Bính Thìn
Tháng: Ất Mão
Năm: Mậu Tuất
Xem chi tiết ngày 25/3/2018