Đổi ngày dương lịch sang âm lịch, âm sang dương

Đổi ngày âm dương là công cụ tra cứu lịch âm rất hữu ích, nhanh chóng giúp bạn chuyển đổi 1 ngày dương lịch bất kỳ sang ngày âm lịch và ngày âm lịch bất kỳ sang ngày dương lịch chuẩn nhất.

Đổi dương lịch sang âm lịch, đổi âm lịch sang dương lịch, đổi ngày âm dương, đổi lịch âm dương
Đổi lịch âm dương

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng công cụ chuyển đổi lịch âm dương ngày như sau:

Ngày Tháng Năm

Kết quả chuyển đổi dương lịch ngày 31/12/2019 sang âm lịch

Dương lịchÂm Lịch
Thứ Ba
Ngày: 31
Tháng: 12
Năm: 2019
Thứ Ba ngày 6 tháng 12 năm 2019
Ngày: Nhâm Dần
Tháng: Đinh Sửu
Năm: Kỷ Hợi
Xem âm lịch hôm nay

Loading...