Đổi ngày dương lịch sang âm lịch, âm sang dương

Đổi ngày âm dương là công cụ tra cứu lịch âm dương rất hữu ích, nhanh chóng giúp bạn chuyển đổi 1 ngày dương lịch bất kỳ sang ngày âm lịch và ngày âm lịch bất kỳ sang ngày dương lịch chuẩn nhất. Giúp bạn dễ dàng sắp xếp công việc để mọi sự được tốt đẹp.

Đổi dương lịch sang âm lịch, đổi âm lịch sang dương lịch, đổi ngày âm dương, đổi lịch âm dương
Đổi lịch âm dương

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng công cụ chuyển đổi lịch âm dương ngày như sau:

Ngày Tháng Năm

Kết quả chuyển đổi dương lịch ngày 19/7/2024 sang âm lịch

Dương lịch Âm Lịch
Thứ Sáu
Ngày: 19
Tháng: 7
Năm: 2024
Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2024
Ngày: Giáp Thân
Tháng: Tân Mùi
Năm: Giáp Thìn
Xem âm lịch hôm nay