Lịch âm 2025 - Lịch vạn niên 2025

Năm dương lịch 2025

Năm Ất Tỵ Âm lịch

Âm lịch năm Ất Tỵ thuộc mệnh Phú Đăng Hỏa. Khi xem lịch âm 2025 bạn dễ dàng tra cứu lịch âm, lịch dương 12 tháng trong năm 2025 Ất Tỵ. Bạn cũng dễ dàng tra cứu danh sách các ngày tốt, ngày xấu, các ngày lễ, các sự kiện sẽ diễn ra từng tháng trong năm 2025.

Xem lịch âm dương, lịch vạn niên, âm lịch, lịch âm, dương lịch năm 2025
Lịch âm dương, lịch vạn niên năm 2025

Diễn biến năm Ất Tỵ 2025

Trong số 12 con giáp, người tuổi Tỵ Rắn thường tượng trưng cho trí tuệ, chính bởi vậy mà danh lợi và tài phú luôn đồng hành cùng những người tuổi rắn. Cùng với đó, họ luôn tạo cho người đối diện cảm giác bí ẩn, cộng với thiên chất thông minh của họ nên họ rất được người khác chú ý. Họ là người lãng mạn, thận trọng trong lo nghĩ, làm việc thiên về linh cảm và trực giác nhiều hơn. Do có trí thông minh hơn người, nên khi có ý nghĩ xấu xa thì họ rất có khả năng hành động tội lỗi.

Ngày âm lịch hôm nay

Hôm nay trúng vào ngày 24/6/2025 âm lịch tức nhằm vào ngày 18/7/2024 dương lịch.

Lịch âm dương 12 tháng năm 2025

Dưới đây là hướng dẫn cách xem ngày tốt xấu theo lịch vạn niên 2025 12 tháng trong năm:

 • Màu đỏ: Ngày tốt
 • Màu tím: Ngày xấu
 • Màu trắng: Ngày bình thường

Chú ý: Nhấn vào ngày bạn xem để biết các việc tốt nên làm, các việc xấu kiêng cự trong ngày đó.

Tháng 1 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20252/12/2024 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 2/6/20253/12/2024 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 3/6/20254/12/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 4/6/20255/12/2024 ➪ Ngày xấu Quý Dậu
5/6/20256/12/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 6/6/20257/12/2024 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 7/6/20258/12/2024 ➪ Ngày xấu Bính Tý 8/6/20259/12/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 9/6/202510/12/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 10/6/202511/12/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 11/6/202512/12/2024 ➪ Ngày xấu Canh Thìn
12/6/202513/12/2024 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 13/6/202514/12/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 14/6/202515/12/2024 ➪ Ngày xấu Quý Mùi 15/6/202516/12/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 16/6/202517/12/2024 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 17/6/202518/12/2024 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 18/6/202519/12/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi
19/6/202520/12/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 20/6/202521/12/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 21/6/202522/12/2024 ➪ Ngày tốt Canh Dần 22/6/202523/12/2024 ➪ Ngày tốt Tân Mão 23/6/202524/12/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 24/6/202525/12/2024 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ 25/6/202526/12/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ
26/6/202527/12/2024 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 27/6/202528/12/2024 ➪ Ngày tốt Bính Thân 28/6/202529/12/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 29/6/20251/1/1/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 30/6/20252/1/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 31/6/20253/1/2025 ➪ Ngày tốt Canh Tý

Tháng 2 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20254/1/2025 ➪ Ngày tốt Tân Sửu
2/6/20255/1/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 3/6/20256/1/2025 ➪ Ngày xấu Quý Mão 4/6/20257/1/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 5/6/20258/1/2025 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 6/6/20259/1/2025 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 7/6/202510/1/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 8/6/202511/1/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Thân
9/6/202512/1/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu 10/6/202513/1/2025 ➪ Ngày tốt Canh Tuất 11/6/202514/1/2025 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 12/6/202515/1/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 13/6/202516/1/2025 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 14/6/202517/1/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 15/6/202518/1/2025 ➪ Ngày xấu Ất Mão
16/6/202519/1/2025 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 17/6/202520/1/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 18/6/202521/1/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 19/6/202522/1/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 20/6/202523/1/2025 ➪ Ngày xấu Canh Thân 21/6/202524/1/2025 ➪ Ngày xấu Tân Dậu 22/6/202525/1/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất
23/6/202526/1/2025 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 24/6/202527/1/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 25/6/202528/1/2025 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 26/6/202529/1/2025 ➪ Ngày xấu Bính Dần 27/6/202530/1/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 28/6/20251/2/2/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn

Tháng 3 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20252/2/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ
2/6/20253/2/2025 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 3/6/20254/2/2025 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 4/6/20255/2/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 5/6/20256/2/2025 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 6/6/20257/2/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất 7/6/20258/2/2025 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 8/6/20259/2/2025 ➪ Ngày tốt Bính Tý
9/6/202510/2/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 10/6/202511/2/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 11/6/202512/2/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 12/6/202513/2/2025 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 13/6/202514/2/2025 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 14/6/202515/2/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 15/6/202516/2/2025 ➪ Ngày tốt Quý Mùi
16/6/202517/2/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 17/6/202518/2/2025 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 18/6/202519/2/2025 ➪ Ngày xấu Bính Tuất 19/6/202520/2/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 20/6/202521/2/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Tý 21/6/202522/2/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 22/6/202523/2/2025 ➪ Ngày tốt Canh Dần
23/6/202524/2/2025 ➪ Ngày tốt Tân Mão 24/6/202525/2/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 25/6/202526/2/2025 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 26/6/202527/2/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 27/6/202528/2/2025 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 28/6/202529/2/2025 ➪ Ngày xấu Bính Thân 29/6/20251/3/3/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu
30/6/20252/3/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 31/6/20253/3/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi

Tháng 4 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20254/3/2025 ➪ Ngày xấu Canh Tý 2/6/20255/3/2025 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 3/6/20256/3/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần 4/6/20257/3/2025 ➪ Ngày xấu Quý Mão 5/6/20258/3/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn
6/6/20259/3/2025 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 7/6/202510/3/2025 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 8/6/202511/3/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 9/6/202512/3/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 10/6/202513/3/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 11/6/202514/3/2025 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 12/6/202515/3/2025 ➪ Ngày tốt Tân Hợi
13/6/202516/3/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý 14/6/202517/3/2025 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 15/6/202518/3/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Dần 16/6/202519/3/2025 ➪ Ngày xấu Ất Mão 17/6/202520/3/2025 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 18/6/202521/3/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 19/6/202522/3/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ
20/6/202523/3/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 21/6/202524/3/2025 ➪ Ngày tốt Canh Thân 22/6/202525/3/2025 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 23/6/202526/3/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 24/6/202527/3/2025 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 25/6/202528/3/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Tý 26/6/202529/3/2025 ➪ Ngày xấu Ất Sửu
27/6/202530/3/2025 ➪ Ngày tốt Bính Dần 28/6/20251/4/4/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 29/6/20252/4/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 30/6/20253/4/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ

Tháng 5 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20254/4/2025 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 2/6/20255/4/2025 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 3/6/20256/4/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân
4/6/20257/4/2025 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 5/6/20258/4/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 6/6/20259/4/2025 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 7/6/202510/4/2025 ➪ Ngày xấu Bính Tý 8/6/202511/4/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu 9/6/202512/4/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Dần 10/6/202513/4/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão
11/6/202514/4/2025 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 12/6/202515/4/2025 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 13/6/202516/4/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 14/6/202517/4/2025 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 15/6/202518/4/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 16/6/202519/4/2025 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 17/6/202520/4/2025 ➪ Ngày tốt Bính Tuất
18/6/202521/4/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 19/6/202522/4/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 20/6/202523/4/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu 21/6/202524/4/2025 ➪ Ngày xấu Canh Dần 22/6/202525/4/2025 ➪ Ngày xấu Tân Mão 23/6/202526/4/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn 24/6/202527/4/2025 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ
25/6/202528/4/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 26/6/202529/4/2025 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 27/6/20251/5/5/2025 ➪ Ngày tốt Bính Thân 28/6/20252/5/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 29/6/20253/5/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 30/6/20254/5/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 31/6/20255/5/2025 ➪ Ngày tốt Canh Tý

Tháng 6 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20256/5/2025 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 2/6/20257/5/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 3/6/20258/5/2025 ➪ Ngày tốt Quý Mão 4/6/20259/5/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 5/6/202510/5/2025 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 6/6/202511/5/2025 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 7/6/202512/5/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi
8/6/202513/5/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 9/6/202514/5/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 10/6/202515/5/2025 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 11/6/202516/5/2025 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 12/6/202517/5/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 13/6/202518/5/2025 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 14/6/202519/5/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Dần
15/6/202520/5/2025 ➪ Ngày tốt Ất Mão 16/6/202521/5/2025 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 17/6/202522/5/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 18/6/202523/5/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 19/6/202524/5/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 20/6/202525/5/2025 ➪ Ngày tốt Canh Thân 21/6/202526/5/2025 ➪ Ngày tốt Tân Dậu
22/6/202527/5/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 23/6/202528/5/2025 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 24/6/202529/5/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 25/6/20251/6/6/2025 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 26/6/20252/6/2025 ➪ Ngày tốt Bính Dần 27/6/20253/6/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 28/6/20254/6/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn
29/6/20255/6/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 30/6/20256/6/2025 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ

Tháng 7 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20257/6/2025 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 2/6/20258/6/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 3/6/20259/6/2025 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 4/6/202510/6/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 5/6/202511/6/2025 ➪ Ngày tốt Ất Hợi
6/6/202512/6/2025 ➪ Ngày xấu Bính Tý 7/6/202513/6/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 8/6/202514/6/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 9/6/202515/6/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 10/6/202516/6/2025 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 11/6/202517/6/2025 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 12/6/202518/6/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ
13/6/202519/6/2025 ➪ Ngày xấu Quý Mùi 14/6/202520/6/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 15/6/202521/6/2025 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 16/6/202522/6/2025 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 17/6/202523/6/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 18/6/202524/6/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 19/6/202525/6/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu
20/6/202526/6/2025 ➪ Ngày tốt Canh Dần 21/6/202527/6/2025 ➪ Ngày tốt Tân Mão 22/6/202528/6/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 23/6/202529/6/2025 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ 24/6/202530/6/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ 25/6/20251/6/6/2025 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 26/6/20252/6/2025 ➪ Ngày tốt Bính Thân
27/6/20253/6/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 28/6/20254/6/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 29/6/20255/6/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi 30/6/20256/6/2025 ➪ Ngày xấu Canh Tý 31/6/20257/6/2025 ➪ Ngày xấu Tân Sửu

Tháng 8 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20258/6/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần 2/6/20259/6/2025 ➪ Ngày tốt Quý Mão
3/6/202510/6/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 4/6/202511/6/2025 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 5/6/202512/6/2025 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 6/6/202513/6/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 7/6/202514/6/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 8/6/202515/6/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu 9/6/202516/6/2025 ➪ Ngày tốt Canh Tuất
10/6/202517/6/2025 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 11/6/202518/6/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý 12/6/202519/6/2025 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 13/6/202520/6/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Dần 14/6/202521/6/2025 ➪ Ngày tốt Ất Mão 15/6/202522/6/2025 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 16/6/202523/6/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ
17/6/202524/6/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 18/6/202525/6/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 19/6/202526/6/2025 ➪ Ngày tốt Canh Thân 20/6/202527/6/2025 ➪ Ngày xấu Tân Dậu 21/6/202528/6/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 22/6/202529/6/2025 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 23/6/20251/7/7/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Tý
24/6/20252/7/2025 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 25/6/20253/7/2025 ➪ Ngày xấu Bính Dần 26/6/20254/7/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 27/6/20255/7/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 28/6/20256/7/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 29/6/20257/7/2025 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 30/6/20258/7/2025 ➪ Ngày tốt Tân Mùi
31/6/20259/7/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân

Tháng 9 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202510/7/2025 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 2/6/202511/7/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 3/6/202512/7/2025 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 4/6/202513/7/2025 ➪ Ngày tốt Bính Tý 5/6/202514/7/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu 6/6/202515/7/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Dần
7/6/202516/7/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 8/6/202517/7/2025 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 9/6/202518/7/2025 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 10/6/202519/7/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 11/6/202520/7/2025 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 12/6/202521/7/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 13/6/202522/7/2025 ➪ Ngày xấu Ất Dậu
14/6/202523/7/2025 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 15/6/202524/7/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 16/6/202525/7/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Tý 17/6/202526/7/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu 18/6/202527/7/2025 ➪ Ngày xấu Canh Dần 19/6/202528/7/2025 ➪ Ngày xấu Tân Mão 20/6/202529/7/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn
21/6/202530/7/2025 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ 22/6/20251/8/8/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 23/6/20252/8/2025 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 24/6/20253/8/2025 ➪ Ngày xấu Bính Thân 25/6/20254/8/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 26/6/20255/8/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 27/6/20256/8/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi
28/6/20257/8/2025 ➪ Ngày tốt Canh Tý 29/6/20258/8/2025 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 30/6/20259/8/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần

Tháng 10 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202510/8/2025 ➪ Ngày tốt Quý Mão 2/6/202511/8/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 3/6/202512/8/2025 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 4/6/202513/8/2025 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ
5/6/202514/8/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 6/6/202515/8/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Thân 7/6/202516/8/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 8/6/202517/8/2025 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 9/6/202518/8/2025 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 10/6/202519/8/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 11/6/202520/8/2025 ➪ Ngày xấu Quý Sửu
12/6/202521/8/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Dần 13/6/202522/8/2025 ➪ Ngày tốt Ất Mão 14/6/202523/8/2025 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 15/6/202524/8/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 16/6/202525/8/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 17/6/202526/8/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 18/6/202527/8/2025 ➪ Ngày xấu Canh Thân
19/6/202528/8/2025 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 20/6/202529/8/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 21/6/20251/9/9/2025 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 22/6/20252/9/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Tý 23/6/20253/9/2025 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 24/6/20254/9/2025 ➪ Ngày tốt Bính Dần 25/6/20255/9/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Mão
26/6/20256/9/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 27/6/20257/9/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 28/6/20258/9/2025 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 29/6/20259/9/2025 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 30/6/202510/9/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 31/6/202511/9/2025 ➪ Ngày tốt Quý Dậu

Tháng 11 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202512/9/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất
2/6/202513/9/2025 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 3/6/202514/9/2025 ➪ Ngày xấu Bính Tý 4/6/202515/9/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 5/6/202516/9/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 6/6/202517/9/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 7/6/202518/9/2025 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 8/6/202519/9/2025 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ
9/6/202520/9/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 10/6/202521/9/2025 ➪ Ngày xấu Quý Mùi 11/6/202522/9/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 12/6/202523/9/2025 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 13/6/202524/9/2025 ➪ Ngày xấu Bính Tuất 14/6/202525/9/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 15/6/202526/9/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Tý
16/6/202527/9/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 17/6/202528/9/2025 ➪ Ngày tốt Canh Dần 18/6/202529/9/2025 ➪ Ngày xấu Tân Mão 19/6/202530/9/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn 20/6/20251/10/10/2025 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 21/6/20252/10/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 22/6/20253/10/2025 ➪ Ngày tốt Ất Mùi
23/6/20254/10/2025 ➪ Ngày xấu Bính Thân 24/6/20255/10/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 25/6/20256/10/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 26/6/20257/10/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi 27/6/20258/10/2025 ➪ Ngày xấu Canh Tý 28/6/20259/10/2025 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 29/6/202510/10/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần
30/6/202511/10/2025 ➪ Ngày xấu Quý Mão

Tháng 12 năm 2025

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202512/10/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 2/6/202513/10/2025 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 3/6/202514/10/2025 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 4/6/202515/10/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 5/6/202516/10/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Thân 6/6/202517/10/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu
7/6/202518/10/2025 ➪ Ngày tốt Canh Tuất 8/6/202519/10/2025 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 9/6/202520/10/2025 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý 10/6/202521/10/2025 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 11/6/202522/10/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 12/6/202523/10/2025 ➪ Ngày xấu Ất Mão 13/6/202524/10/2025 ➪ Ngày tốt Bính Thìn
14/6/202525/10/2025 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 15/6/202526/10/2025 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 16/6/202527/10/2025 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 17/6/202528/10/2025 ➪ Ngày xấu Canh Thân 18/6/202529/10/2025 ➪ Ngày xấu Tân Dậu 19/6/202530/10/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 20/6/20251/11/11/2025 ➪ Ngày xấu Quý Hợi
21/6/20252/11/2025 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 22/6/20253/11/2025 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 23/6/20254/11/2025 ➪ Ngày xấu Bính Dần 24/6/20255/11/2025 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 25/6/20256/11/2025 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 26/6/20257/11/2025 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 27/6/20258/11/2025 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ
28/6/20259/11/2025 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 29/6/202510/11/2025 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 30/6/202511/11/2025 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 31/6/202512/11/2025 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất

Danh sách ngày lễ dương lịch năm 2025

Màu tím: Ngày âm lịch
Màu đỏ: Ngày dương lịch

 • 1/1 (2/12/2024): Ngày Tết Dương lịch (New Year’s Day)
 • 9/1 (10/12/2024): Ngày Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
 • 3/2 (6/1): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 14/2 (17/1): Ngày Ngày lễ tình nhân tình yêu (Valentine)
 • 27/2 (30/1): Ngày Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam
 • 8/3 (9/2): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
 • 20/3 (21/2): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc Tế hạnh phúc
 • 22/3 (23/2): Ngày Kỷ niệm ngày Nước sạch Thế giới
 • 26/3 (27/2): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 27/3 (28/2): Ngày Kỷ niệm ngày Thể Thao Việt Nam
 • 1/4 (4/3): Ngày Ngày Cá tháng Tư (nói dối)
 • 22/4 (25/3): Ngày Ngày Trái đất, giờ Trái đất
 • 30/4 (3/4): Ngày Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam
 • 1/5 (4/4): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động
 • 7/5 (10/4): Ngày Kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
 • 13/5 (16/4): Ngày Ngày của mẹ hay ngày Hiền Mẫu
 • 19/5 (22/4): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 19/5 (22/4): Ngày Kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
 • 1/6 (6/5): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi
 • 17/6 (22/5): Ngày Ngày của cha Father’s Day
 • 21/6 (26/5): Ngày Kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam
 • 28/6 (4/6): Ngày Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam
 • 11/7 (17/6): Ngày Kỷ niệm ngày dân số thế giới
 • 27/7 (3/6): Ngày Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ
 • 28/7 (4/6): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập công đoàn Việt Nam
 • 19/8 (26/6): Ngày Kỷ niệm ngày tổng khởi nghĩa
 • 2/9 (11/7): Ngày Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam
 • 10/9 (19/7): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 1/10 (10/8): Ngày Kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi
 • 10/10 (19/8): Ngày Kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô
 • 13/10 (22/8): Ngày Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam
 • 20/10 (29/8): Ngày Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam
 • 31/10 (11/9): Ngày Ngày lễ hội hóa trang Hallowen
 • 9/11 (20/9): Ngày Kỷ niệm ngày pháp luật Việt Nam
 • 20/11 (1/10): Ngày Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
 • 23/11 (4/10): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
 • 1/12 (12/10): Ngày Kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS
 • 19/12 (30/10): Ngày Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến
 • 22/12 (3/11): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
 • 24/12 (5/11): Ngày Ngày lễ giáng sinh Noel (Merry Christmas)

Danh sách ngày lễ âm lịch năm 2025

Màu đỏ: Ngày dương lịch
Màu tím: Ngày âm lịch

 • 1/1 (29/1): Ngày Tết nguyên đán, tết cổ truyền
 • 13/1 (10/2): Ngày Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
 • 15/1 (12/2): Ngày Tết Nguyên tiêu hay Tết thượng nguyên
 • 2/2 (1/3): Ngày Lễ hội Chùa Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội)
 • 15/2 (14/3): Ngày Lễ hội Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc)
 • 19/2 (18/3): Ngày Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
 • 10/3 (7/4): Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng
 • 3/3 (31/3): Ngày Tết Hàn thực (ngày ăn các đồ ăn lạnh mát)
 • 4/4 (1/5): Ngày Tết Thanh minh (tết tảo mộ)
 • 14/4 (11/5): Ngày Tết Dân tộc Khmer (Chol Chnam Thmay)
 • 15/4 (12/5): Ngày Ngày tổ chức Đại Lễ Phật Đản
 • 5/5 (31/5): Ngày Tết Đoan Ngọ (tết diệt sâu bọ)
 • 3/6 (27/6): Ngày Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
 • 4/6 (28/6): Ngày Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
 • 8/6 (2/7): Ngày Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
 • 9/6 (3/7): Ngày Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
 • 23/6 (17/7): Ngày Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
 • 10/6 (4/7): Ngày Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
 • 15/7 (6/9): Ngày Lễ Vu Lan (lễ báo hiếu cha mẹ)
 • 1/8 (22/9): Ngày Tết Katê - Tết đoàn tụ của người Chăm
 • 15/8 (6/10): Ngày Tết Trung Thu (tết thiếu nhi)
 • 9/9 (29/10): Ngày Tết Trùng Cửu (Tết Trùng Dương)
 • 15/11 (3/1/2026): Ngày Lễ Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
 • 25/11 (13/1/2026): Ngày Lễ Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
 • 23/12 (10/2/2026): Ngày Lễ cúng Ông Táo chầu trời