Nam sinh 1993 với nữ sinh 1995 có hợp nhau không ?

Nam tuổi Quý Dậu 1993 và nữ tuổi Ất Hợi 1995 có hợp nhau không, có nên làm ăn cùng, có nên kết hôn là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Dưới dây sẽ là đánh giá chi tiết sự hợp khắc của hai tuổi trên.

Chọn năm sinh và giới tính hai bạn để xem hợp tuổi
Tuổi bạn (Âm lịch) : Nam Nữ
Người đó (Âm lịch) : Nam Nữ

Thông tin tuổi nam Quý Dậu và nữ Ất Hợi

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1993
Quý Dậu
Kiếm Phong Kim
Đoài
Kim
1995
Ất Hợi
Sơn Đầu Hỏa
Khảm
Thủy

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Quý Dậu và nữ Ất Hợi

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Kiếm Phong Kim Sơn Đầu Hỏa Tương khắc (Rất xấu)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Quý Ất Bình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Dậu Hợi Bình (Không xung khắc)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Đoài Khảm Hoạ hại (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Kim Thủy Tương sinh (Rất tốt)

Đánh giá sự xung khắc nam Quý Dậu và nữ Ất Hợi

4
Tuổi 2 bạn không hợp tuổi nhau

Xem hợp khắc các tuổi khác