Lịch âm 2024 - Lịch vạn niên 2024

Năm dương lịch 2024

Năm Giáp Thìn Âm lịch

Âm lịch năm Giáp Thìn thuộc mệnh Phú Đăng Hỏa. Khi xem lịch âm 2024 bạn dễ dàng tra cứu lịch âm, lịch dương 12 tháng trong năm 2024 Giáp Thìn. Bạn cũng dễ dàng tra cứu danh sách các ngày tốt, ngày xấu, các ngày lễ, các sự kiện sẽ diễn ra từng tháng trong năm 2024.

Xem lịch âm dương, lịch vạn niên, âm lịch, lịch âm, dương lịch năm 2024
Lịch âm dương, lịch vạn niên năm 2024

Diễn biến năm Giáp Thìn 2024

Tuổi Thìn đặc trưng cho sự thành công. Bẩm sinh những người sinh năm Thìn đã gặp được nhiều may mắn và có được lý tưởng cao cả. Quan điểm của họ nhiều khi cố chấp nhưng khá thông minh. Họ luộn đòi hỏi sự hoàn hảo đối với mọi việc, và họ cũng là những con người rất cầu toàn. Bản chất của họ thích mạo hiểm và tràn đầy nhiệt huyết cũng như sức sống mãnh liệt. Tuy nhiên có một số đặc điểm khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, nhưng tổng quan những người tuổi Thìn đều rất có duyên. Sau khi trưởng thành, những người tuổi Thìn vẫn luôn nhớ về tuổi thơ, và theo đuổi cuộc sống lãng mạn trong suy nghĩ của họ. Tính cách của họ cực kì vui vẻ, thuận lợi lúc về già, chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Ngày âm lịch hôm nay

Hôm nay trúng vào ngày 1/11/2024 âm lịch tức nhằm vào ngày 1/12/2023 dương lịch.

Lịch âm dương 12 tháng năm 2024

Dưới đây là hướng dẫn cách xem ngày tốt xấu theo lịch vạn niên 2024 12 tháng trong năm:

  • Màu đỏ: Ngày tốt
  • Màu tím: Ngày xấu
  • Màu trắng: Ngày bình thường

Chú ý: Nhấn vào ngày bạn xem để biết các việc tốt nên làm, các việc xấu kiêng cự trong ngày đó.

Tháng 1 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202420/11/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 2/6/202421/11/2023 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 3/6/202422/11/2023 ➪ Ngày xấu Bính Dần 4/6/202423/11/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 5/6/202424/11/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 6/6/202425/11/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ
7/6/202426/11/2023 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 8/6/202427/11/2023 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 9/6/202428/11/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 10/6/202429/11/2023 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 11/6/20241/12/12/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 12/6/20242/12/2023 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 13/6/20243/12/2023 ➪ Ngày xấu Bính Tý
14/6/20244/12/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 15/6/20245/12/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 16/6/20246/12/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 17/6/20247/12/2023 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 18/6/20248/12/2023 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 19/6/20249/12/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 20/6/202410/12/2023 ➪ Ngày xấu Quý Mùi
21/6/202411/12/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 22/6/202412/12/2023 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 23/6/202413/12/2023 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 24/6/202414/12/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 25/6/202415/12/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 26/6/202416/12/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 27/6/202417/12/2023 ➪ Ngày tốt Canh Dần
28/6/202418/12/2023 ➪ Ngày tốt Tân Mão 29/6/202419/12/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 30/6/202420/12/2023 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ 31/6/202421/12/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ

Tháng 2 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202422/12/2023 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 2/6/202423/12/2023 ➪ Ngày tốt Bính Thân 3/6/202424/12/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu
4/6/202425/12/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 5/6/202426/12/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi 6/6/202427/12/2023 ➪ Ngày xấu Canh Tý 7/6/202428/12/2023 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 8/6/202429/12/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần 9/6/202430/12/2023 ➪ Ngày tốt Quý Mão 10/6/20241/1/1/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn
11/6/20242/1/2024 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 12/6/20243/1/2024 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 13/6/20244/1/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 14/6/20245/1/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Thân 15/6/20246/1/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu 16/6/20247/1/2024 ➪ Ngày tốt Canh Tuất 17/6/20248/1/2024 ➪ Ngày xấu Tân Hợi
18/6/20249/1/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 19/6/202410/1/2024 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 20/6/202411/1/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 21/6/202412/1/2024 ➪ Ngày xấu Ất Mão 22/6/202413/1/2024 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 23/6/202414/1/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 24/6/202415/1/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ
25/6/202416/1/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 26/6/202417/1/2024 ➪ Ngày xấu Canh Thân 27/6/202418/1/2024 ➪ Ngày xấu Tân Dậu 28/6/202419/1/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 29/6/202420/1/2024 ➪ Ngày xấu Quý Hợi

Tháng 3 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202421/1/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 2/6/202422/1/2024 ➪ Ngày tốt Ất Sửu
3/6/202423/1/2024 ➪ Ngày xấu Bính Dần 4/6/202424/1/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 5/6/202425/1/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 6/6/202426/1/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 7/6/202427/1/2024 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 8/6/202428/1/2024 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 9/6/202429/1/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân
10/6/20241/2/2/2024 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 11/6/20242/2/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất 12/6/20243/2/2024 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 13/6/20244/2/2024 ➪ Ngày tốt Bính Tý 14/6/20245/2/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 15/6/20246/2/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 16/6/20247/2/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão
17/6/20248/2/2024 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 18/6/20249/2/2024 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 19/6/202410/2/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 20/6/202411/2/2024 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 21/6/202412/2/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 22/6/202413/2/2024 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 23/6/202414/2/2024 ➪ Ngày xấu Bính Tuất
24/6/202415/2/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 25/6/202416/2/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Tý 26/6/202417/2/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 27/6/202418/2/2024 ➪ Ngày tốt Canh Dần 28/6/202419/2/2024 ➪ Ngày tốt Tân Mão 29/6/202420/2/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 30/6/202421/2/2024 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ
31/6/202422/2/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ

Tháng 4 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202423/2/2024 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 2/6/202424/2/2024 ➪ Ngày xấu Bính Thân 3/6/202425/2/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 4/6/202426/2/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 5/6/202427/2/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 6/6/202428/2/2024 ➪ Ngày tốt Canh Tý
7/6/202429/2/2024 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 8/6/202430/2/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần 9/6/20241/3/3/2024 ➪ Ngày xấu Quý Mão 10/6/20242/3/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 11/6/20243/3/2024 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 12/6/20244/3/2024 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 13/6/20245/3/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi
14/6/20246/3/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 15/6/20247/3/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 16/6/20248/3/2024 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 17/6/20249/3/2024 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 18/6/202410/3/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý 19/6/202411/3/2024 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 20/6/202412/3/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Dần
21/6/202413/3/2024 ➪ Ngày xấu Ất Mão 22/6/202414/3/2024 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 23/6/202415/3/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 24/6/202416/3/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 25/6/202417/3/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 26/6/202418/3/2024 ➪ Ngày tốt Canh Thân 27/6/202419/3/2024 ➪ Ngày tốt Tân Dậu
28/6/202420/3/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 29/6/202421/3/2024 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 30/6/202422/3/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Tý

Tháng 5 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202423/3/2024 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 2/6/202424/3/2024 ➪ Ngày tốt Bính Dần 3/6/202425/3/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 4/6/202426/3/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn
5/6/202427/3/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 6/6/202428/3/2024 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 7/6/202429/3/2024 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 8/6/20241/4/4/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 9/6/20242/4/2024 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 10/6/20243/4/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 11/6/20244/4/2024 ➪ Ngày tốt Ất Hợi
12/6/20245/4/2024 ➪ Ngày xấu Bính Tý 13/6/20246/4/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu 14/6/20247/4/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Dần 15/6/20248/4/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 16/6/20249/4/2024 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 17/6/202410/4/2024 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 18/6/202411/4/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ
19/6/202412/4/2024 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 20/6/202413/4/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 21/6/202414/4/2024 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 22/6/202415/4/2024 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 23/6/202416/4/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 24/6/202417/4/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 25/6/202418/4/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu
26/6/202419/4/2024 ➪ Ngày xấu Canh Dần 27/6/202420/4/2024 ➪ Ngày xấu Tân Mão 28/6/202421/4/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn 29/6/202422/4/2024 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 30/6/202423/4/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 31/6/202424/4/2024 ➪ Ngày tốt Ất Mùi

Tháng 6 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202425/4/2024 ➪ Ngày xấu Bính Thân
2/6/202426/4/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 3/6/202427/4/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 4/6/202428/4/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi 5/6/202429/4/2024 ➪ Ngày xấu Canh Tý 6/6/20241/5/5/2024 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 7/6/20242/5/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 8/6/20243/5/2024 ➪ Ngày tốt Quý Mão
9/6/20244/5/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 10/6/20245/5/2024 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 11/6/20246/5/2024 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 12/6/20247/5/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 13/6/20248/5/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 14/6/20249/5/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 15/6/202410/5/2024 ➪ Ngày xấu Canh Tuất
16/6/202411/5/2024 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 17/6/202412/5/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 18/6/202413/5/2024 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 19/6/202414/5/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 20/6/202415/5/2024 ➪ Ngày tốt Ất Mão 21/6/202416/5/2024 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 22/6/202417/5/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ
23/6/202418/5/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 24/6/202419/5/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 25/6/202420/5/2024 ➪ Ngày tốt Canh Thân 26/6/202421/5/2024 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 27/6/202422/5/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 28/6/202423/5/2024 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 29/6/202424/5/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Tý
30/6/202425/5/2024 ➪ Ngày tốt Ất Sửu

Tháng 7 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202426/5/2024 ➪ Ngày xấu Bính Dần 2/6/202427/5/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 3/6/202428/5/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 4/6/202429/5/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 5/6/202430/5/2024 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 6/6/20241/6/6/2024 ➪ Ngày xấu Tân Mùi
7/6/20242/6/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 8/6/20243/6/2024 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 9/6/20244/6/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 10/6/20245/6/2024 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 11/6/20246/6/2024 ➪ Ngày xấu Bính Tý 12/6/20247/6/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 13/6/20248/6/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Dần
14/6/20249/6/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 15/6/202410/6/2024 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 16/6/202411/6/2024 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 17/6/202412/6/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 18/6/202413/6/2024 ➪ Ngày xấu Quý Mùi 19/6/202414/6/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 20/6/202415/6/2024 ➪ Ngày xấu Ất Dậu
21/6/202416/6/2024 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 22/6/202417/6/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 23/6/202418/6/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 24/6/202419/6/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 25/6/202420/6/2024 ➪ Ngày tốt Canh Dần 26/6/202421/6/2024 ➪ Ngày tốt Tân Mão 27/6/202422/6/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn
28/6/202423/6/2024 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ 29/6/202424/6/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ 30/6/202425/6/2024 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 31/6/202426/6/2024 ➪ Ngày tốt Bính Thân

Tháng 8 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202427/6/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 2/6/202428/6/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 3/6/202429/6/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi
4/6/20241/7/7/2024 ➪ Ngày tốt Canh Tý 5/6/20242/7/2024 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 6/6/20243/7/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 7/6/20244/7/2024 ➪ Ngày xấu Quý Mão 8/6/20245/7/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 9/6/20246/7/2024 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 10/6/20247/7/2024 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ
11/6/20248/7/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 12/6/20249/7/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Thân 13/6/202410/7/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu 14/6/202411/7/2024 ➪ Ngày tốt Canh Tuất 15/6/202412/7/2024 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 16/6/202413/7/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 17/6/202414/7/2024 ➪ Ngày tốt Quý Sửu
18/6/202415/7/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 19/6/202416/7/2024 ➪ Ngày xấu Ất Mão 20/6/202417/7/2024 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 21/6/202418/7/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 22/6/202419/7/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 23/6/202420/7/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 24/6/202421/7/2024 ➪ Ngày xấu Canh Thân
25/6/202422/7/2024 ➪ Ngày xấu Tân Dậu 26/6/202423/7/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 27/6/202424/7/2024 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 28/6/202425/7/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 29/6/202426/7/2024 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 30/6/202427/7/2024 ➪ Ngày xấu Bính Dần 31/6/202428/7/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Mão

Tháng 9 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202429/7/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 2/6/202430/7/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 3/6/20241/8/8/2024 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 4/6/20242/8/2024 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 5/6/20243/8/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 6/6/20244/8/2024 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 7/6/20245/8/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất
8/6/20246/8/2024 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 9/6/20247/8/2024 ➪ Ngày tốt Bính Tý 10/6/20248/8/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 11/6/20249/8/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 12/6/202410/8/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 13/6/202411/8/2024 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 14/6/202412/8/2024 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ
15/6/202413/8/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 16/6/202414/8/2024 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 17/6/202415/8/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 18/6/202416/8/2024 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 19/6/202417/8/2024 ➪ Ngày xấu Bính Tuất 20/6/202418/8/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 21/6/202419/8/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Tý
22/6/202420/8/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 23/6/202421/8/2024 ➪ Ngày tốt Canh Dần 24/6/202422/8/2024 ➪ Ngày tốt Tân Mão 25/6/202423/8/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 26/6/202424/8/2024 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 27/6/202425/8/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 28/6/202426/8/2024 ➪ Ngày tốt Ất Mùi
29/6/202427/8/2024 ➪ Ngày xấu Bính Thân 30/6/202428/8/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu

Tháng 10 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202429/8/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 2/6/202430/8/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 3/6/20241/9/9/2024 ➪ Ngày xấu Canh Tý 4/6/20242/9/2024 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 5/6/20243/9/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần
6/6/20244/9/2024 ➪ Ngày xấu Quý Mão 7/6/20245/9/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 8/6/20246/9/2024 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 9/6/20247/9/2024 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 10/6/20248/9/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 11/6/20249/9/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 12/6/202410/9/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu
13/6/202411/9/2024 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 14/6/202412/9/2024 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 15/6/202413/9/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý 16/6/202414/9/2024 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 17/6/202415/9/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Dần 18/6/202416/9/2024 ➪ Ngày xấu Ất Mão 19/6/202417/9/2024 ➪ Ngày tốt Bính Thìn
20/6/202418/9/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 21/6/202419/9/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 22/6/202420/9/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 23/6/202421/9/2024 ➪ Ngày tốt Canh Thân 24/6/202422/9/2024 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 25/6/202423/9/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 26/6/202424/9/2024 ➪ Ngày tốt Quý Hợi
27/6/202425/9/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Tý 28/6/202426/9/2024 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 29/6/202427/9/2024 ➪ Ngày tốt Bính Dần 30/6/202428/9/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 31/6/202429/9/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn

Tháng 11 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20241/10/10/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 2/6/20242/10/2024 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ
3/6/20243/10/2024 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 4/6/20244/10/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 5/6/20245/10/2024 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 6/6/20246/10/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 7/6/20247/10/2024 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 8/6/20248/10/2024 ➪ Ngày xấu Bính Tý 9/6/20249/10/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu
10/6/202410/10/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Dần 11/6/202411/10/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 12/6/202412/10/2024 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 13/6/202413/10/2024 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 14/6/202414/10/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 15/6/202415/10/2024 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 16/6/202416/10/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Thân
17/6/202417/10/2024 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 18/6/202418/10/2024 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 19/6/202419/10/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 20/6/202420/10/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 21/6/202421/10/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu 22/6/202422/10/2024 ➪ Ngày xấu Canh Dần 23/6/202423/10/2024 ➪ Ngày xấu Tân Mão
24/6/202424/10/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn 25/6/202425/10/2024 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 26/6/202426/10/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 27/6/202427/10/2024 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 28/6/202428/10/2024 ➪ Ngày xấu Bính Thân 29/6/202429/10/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 30/6/202430/10/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất

Tháng 12 năm 2024

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20241/11/11/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 2/6/20242/11/2024 ➪ Ngày tốt Canh Tý 3/6/20243/11/2024 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 4/6/20244/11/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 5/6/20245/11/2024 ➪ Ngày tốt Quý Mão 6/6/20246/11/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 7/6/20247/11/2024 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ
8/6/20248/11/2024 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 9/6/20249/11/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 10/6/202410/11/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 11/6/202411/11/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 12/6/202412/11/2024 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 13/6/202413/11/2024 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 14/6/202414/11/2024 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý
15/6/202415/11/2024 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 16/6/202416/11/2024 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 17/6/202417/11/2024 ➪ Ngày tốt Ất Mão 18/6/202418/11/2024 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 19/6/202419/11/2024 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 20/6/202420/11/2024 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 21/6/202421/11/2024 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi
22/6/202422/11/2024 ➪ Ngày tốt Canh Thân 23/6/202423/11/2024 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 24/6/202424/11/2024 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 25/6/202425/11/2024 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 26/6/202426/11/2024 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 27/6/202427/11/2024 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 28/6/202428/11/2024 ➪ Ngày xấu Bính Dần
29/6/202429/11/2024 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 30/6/202430/11/2024 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 31/6/20241/12/12/2024 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ

Danh sách ngày lễ dương lịch năm 2024

Màu tím: Ngày âm lịch
Màu đỏ: Ngày dương lịch

  • 1/1 (20/11/2023): Ngày Tết Dương lịch (New Year’s Day)
  • 9/1 (28/11/2023): Ngày Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
  • 3/2 (24/12/2023): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
  • 14/2 (5/1): Ngày Ngày lễ tình nhân tình yêu (Valentine)
  • 27/2 (18/1): Ngày Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam
  • 8/3 (28/1): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
  • 20/3 (11/2): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc Tế hạnh phúc
  • 22/3 (13/2): Ngày Kỷ niệm ngày Nước sạch Thế giới
  • 26/3 (17/2): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • 27/3 (18/2): Ngày Kỷ niệm ngày Thể Thao Việt Nam
  • 1/4 (23/2): Ngày Ngày Cá tháng Tư (nói dối)
  • 22/4 (14/3): Ngày Ngày Trái đất, giờ Trái đất
  • 30/4 (22/3): Ngày Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam
  • 1/5 (23/3): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động
  • 7/5 (29/3): Ngày Kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
  • 13/5 (6/4): Ngày Ngày của mẹ hay ngày Hiền Mẫu
  • 19/5 (12/4): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
  • 19/5 (12/4): Ngày Kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
  • 1/6 (25/4): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi
  • 17/6 (12/5): Ngày Ngày của cha Father’s Day
  • 21/6 (16/5): Ngày Kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam
  • 28/6 (23/5): Ngày Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam
  • 11/7 (6/6): Ngày Kỷ niệm ngày dân số thế giới
  • 27/7 (22/6): Ngày Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ
  • 28/7 (23/6): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập công đoàn Việt Nam
  • 19/8 (16/7): Ngày Kỷ niệm ngày tổng khởi nghĩa
  • 2/9 (30/7): Ngày Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam
  • 10/9 (8/8): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  • 1/10 (29/8): Ngày Kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi
  • 10/10 (8/9): Ngày Kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô
  • 13/10 (11/9): Ngày Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam
  • 20/10 (18/9): Ngày Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam
  • 31/10 (29/9): Ngày Ngày lễ hội hóa trang Hallowen
  • 9/11 (9/10): Ngày Kỷ niệm ngày pháp luật Việt Nam
  • 20/11 (20/10): Ngày Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
  • 23/11 (23/10): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
  • 1/12 (1/11): Ngày Kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS
  • 19/12 (19/11): Ngày Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến
  • 22/12 (22/11): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
  • 24/12 (24/11): Ngày Ngày lễ giáng sinh Noel (Merry Christmas)

Danh sách ngày lễ âm lịch năm 2024

Màu đỏ: Ngày dương lịch
Màu tím: Ngày âm lịch

  • 1/1 (10/2): Ngày Tết nguyên đán, tết cổ truyền
  • 13/1 (22/2): Ngày Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
  • 15/1 (24/2): Ngày Tết Nguyên tiêu hay Tết thượng nguyên
  • 2/2 (11/3): Ngày Lễ hội Chùa Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội)
  • 15/2 (24/3): Ngày Lễ hội Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc)
  • 19/2 (28/3): Ngày Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
  • 10/3 (18/4): Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng
  • 3/3 (11/4): Ngày Tết Hàn thực (ngày ăn các đồ ăn lạnh mát)
  • 4/4 (11/5): Ngày Tết Thanh minh (tết tảo mộ)
  • 14/4 (21/5): Ngày Tết Dân tộc Khmer (Chol Chnam Thmay)
  • 15/4 (22/5): Ngày Ngày tổ chức Đại Lễ Phật Đản
  • 5/5 (10/6): Ngày Tết Đoan Ngọ (tết diệt sâu bọ)
  • 3/6 (8/7): Ngày Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
  • 4/6 (9/7): Ngày Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
  • 8/6 (13/7): Ngày Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
  • 9/6 (14/7): Ngày Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
  • 23/6 (28/7): Ngày Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
  • 10/6 (15/7): Ngày Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
  • 15/7 (18/8): Ngày Lễ Vu Lan (lễ báo hiếu cha mẹ)
  • 1/8 (3/9): Ngày Tết Katê - Tết đoàn tụ của người Chăm
  • 15/8 (17/9): Ngày Tết Trung Thu (tết thiếu nhi)
  • 9/9 (11/10): Ngày Tết Trùng Cửu (Tết Trùng Dương)
  • 15/11 (15/12): Ngày Lễ Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
  • 25/11 (25/12): Ngày Lễ Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
  • 23/12 (22/1/2025): Ngày Lễ cúng Ông Táo chầu trời