Nữ sinh năm 1991 hợp khắc với nam tuổi nào ?

Dưới đây là danh sách các tuổi kết hôn hợp với nữ tuổi Tân Mùi 1991. Tra lịch âm sẽ đưa ra chi tiết danh sách các tuổi hợp nên kết hôn, và các tuổi khắc nên tránh kết hôn với tuổi bạn. Ngoài ra nếu bạn đã tìm được người ấy thì nên xem năm bạn dự định cưới có tốt không để tiến hành cưới hỏi.

Tuổi bạn (Âm lịch) Nam Nữ

Thông tin tử vi nữ tuổi Tân Mùi 1991

Thông tinTuổi bạn
Năm sinh1991
Tuổi âmTân Mùi
Mệnh tuổi bạnLộ Bàng Thổ
Cung phiCàn
Thiên mệnhKim

Danh sách tuổi nam hợp với nữ tuổi Tân Mùi 1991

NSMệnhThiên canĐịa chiCungThiên mệnhĐiểm
1986Thổ ⇌ Hỏa
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Bính
Tương sinh
(Rất tốt)
Mùi ⇌ Dần
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Khôn
Diên niên
(tốt)
Kim ⇌ Thổ
Tương sinh
(Rất tốt)
9
1992Thổ ⇌ Kim
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Nhâm
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Thân
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Cấn
Thiên y
(tốt)
Kim ⇌ Thổ
Tương sinh
(Rất tốt)
8
1995Thổ ⇌ Hỏa
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Ất
Tương khắc
(Rất xấu)
Mùi ⇌ Hợi
Tam hợp
(Rất tốt)
Càn ⇌ Khôn
Diên niên
(tốt)
Kim ⇌ Thổ
Tương sinh
(Rất tốt)
8
2001Thổ ⇌ Kim
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Tân
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Tỵ
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Cấn
Thiên y
(tốt)
Kim ⇌ Thổ
Tương sinh
(Rất tốt)
8
1993Thổ ⇌ Kim
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Quý
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Dậu
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Đoài
Sinh khí
(tốt)
Kim ⇌ Kim
Bình
(Rất tốt)
7
1983Thổ ⇌ Thủy
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Quý
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Hợi
Tam hợp
(Rất tốt)
Càn ⇌ Cấn
Thiên y
(tốt)
Kim ⇌ Thổ
Tương sinh
(Rất xấu)
7
1998Thổ ⇌ Thổ
Bình (Không xung khắc)
Tân ⇌ Mậu
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Dần
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Khôn
Diên niên
(tốt)
Kim ⇌ Thổ
Tương sinh
(Không xung khắc)
7
1976Thổ ⇌ Thổ
Bình (Không xung khắc)
Tân ⇌ Bính
Tương sinh
(Rất tốt)
Mùi ⇌ Thìn
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Càn
Phục vị
(tốt)
Kim ⇌ Kim
Bình
(Không xung khắc)
7
1977Thổ ⇌ Thổ
Bình (Không xung khắc)
Tân ⇌ Đinh
Tương khắc
(Rất xấu)
Mùi ⇌ Tỵ
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Khôn
Diên niên
(tốt)
Kim ⇌ Thổ
Tương sinh
(Không xung khắc)
6
1989Thổ ⇌ Mộc
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Kỷ
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Tỵ
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Khôn
Diên niên
(tốt)
Kim ⇌ Thổ
Tương sinh
(Rất xấu)
6
1984Thổ ⇌ Kim
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Giáp
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Tý
Lục hại
(Xấu)
Càn ⇌ Đoài
Sinh khí
(tốt)
Kim ⇌ Kim
Bình
(Rất tốt)
6
1980Thổ ⇌ Mộc
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Canh
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Thân
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Khôn
Diên niên
(tốt)
Kim ⇌ Thổ
Tương sinh
(Rất xấu)
6
1994Thổ ⇌ Hỏa
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Giáp
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Tuất
Lục phá
(Xấu)
Càn ⇌ Càn
Phục vị
(tốt)
Kim ⇌ Kim
Bình
(Rất tốt)
6
2004Thổ ⇌ Thủy
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Giáp
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Thân
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Khôn
Diên niên
(tốt)
Kim ⇌ Thổ
Tương sinh
(Rất xấu)
6
2003Thổ ⇌ Mộc
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Quý
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Mùi
Tam hợp
(Rất tốt)
Càn ⇌ Càn
Phục vị
(tốt)
Kim ⇌ Kim
Bình
(Rất xấu)
6
1990Thổ ⇌ Thổ
Bình (Không xung khắc)
Tân ⇌ Canh
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Ngọ
Lục hợp
(Rất tốt)
Càn ⇌ Khảm
Lục sát
(không tốt)
Kim ⇌ Thủy
Tương sinh
(Không xung khắc)
6
2002Thổ ⇌ Mộc
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Nhâm
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Ngọ
Lục hợp
(Rất tốt)
Càn ⇌ Đoài
Sinh khí
(tốt)
Kim ⇌ Kim
Bình
(Rất xấu)
6
1999Thổ ⇌ Thổ
Bình (Không xung khắc)
Tân ⇌ Kỷ
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Mão
Tam hợp
(Rất tốt)
Càn ⇌ Khảm
Lục sát
(không tốt)
Kim ⇌ Thủy
Tương sinh
(Không xung khắc)
6
1978Thổ ⇌ Hỏa
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Mậu
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Ngọ
Lục hợp
(Rất tốt)
Càn ⇌ Tốn
Hoạ hại
(không tốt)
Kim ⇌ Mộc
Tương khắc
(Rất tốt)
5
1979Thổ ⇌ Hỏa
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Kỷ
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Mùi
Tam hợp
(Rất tốt)
Càn ⇌ Chấn
Ngũ quỷ
(không tốt)
Kim ⇌ Mộc
Tương khắc
(Rất tốt)
5
1985Thổ ⇌ Kim
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Ất
Tương khắc
(Rất xấu)
Mùi ⇌ Sửu
Tam hình
(Xấu)
Càn ⇌ Càn
Phục vị
(tốt)
Kim ⇌ Kim
Bình
(Rất tốt)
5

Danh sách tuổi nam khắc với nữ tuổi Tân Mùi 1991

NSMệnhThiên canĐịa chiCungThiên mệnhĐiểm
2000Thổ ⇌ Kim
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Canh
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Thìn
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Ly
Tuyệt mệnh
(không tốt)
Kim ⇌ Hỏa
Tương khắc
(Rất tốt)
4
1991Thổ ⇌ Thổ
Bình (Không xung khắc)
Tân ⇌ Tân
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Mùi
Tam hợp
(Rất tốt)
Càn ⇌ Ly
Tuyệt mệnh
(không tốt)
Kim ⇌ Hỏa
Tương khắc
(Không xung khắc)
4
1987Thổ ⇌ Hỏa
Tương sinh (Rất tốt)
Tân ⇌ Đinh
Tương khắc
(Rất xấu)
Mùi ⇌ Mão
Tam hợp
(Rất tốt)
Càn ⇌ Tốn
Hoạ hại
(không tốt)
Kim ⇌ Mộc
Tương khắc
(Rất tốt)
4
1981Thổ ⇌ Mộc
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Tân
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Dậu
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Khảm
Lục sát
(không tốt)
Kim ⇌ Thủy
Tương sinh
(Rất xấu)
4
2006Thổ ⇌ Thổ
Bình (Không xung khắc)
Tân ⇌ Bính
Tương sinh
(Rất tốt)
Mùi ⇌ Tuất
Lục phá
(Xấu)
Càn ⇌ Chấn
Ngũ quỷ
(không tốt)
Kim ⇌ Mộc
Tương khắc
(Không xung khắc)
3
1996Thổ ⇌ Thủy
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Bính
Tương sinh
(Rất tốt)
Mùi ⇌ Tý
Lục hại
(Xấu)
Càn ⇌ Tốn
Hoạ hại
(không tốt)
Kim ⇌ Mộc
Tương khắc
(Rất xấu)
2
1988Thổ ⇌ Mộc
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Mậu
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Thìn
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Chấn
Ngũ quỷ
(không tốt)
Kim ⇌ Mộc
Tương khắc
(Rất xấu)
2
2005Thổ ⇌ Thủy
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Ất
Tương khắc
(Rất xấu)
Mùi ⇌ Dậu
Bình
(Không xung khắc)
Càn ⇌ Tốn
Hoạ hại
(không tốt)
Kim ⇌ Mộc
Tương khắc
(Rất xấu)
1
1982Thổ ⇌ Thủy
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Nhâm
Bình
(Không xung khắc)
Mùi ⇌ Tuất
Lục phá
(Xấu)
Càn ⇌ Ly
Tuyệt mệnh
(không tốt)
Kim ⇌ Hỏa
Tương khắc
(Rất xấu)
1
1997Thổ ⇌ Thủy
Tương khắc (Rất xấu)
Tân ⇌ Đinh
Tương khắc
(Rất xấu)
Mùi ⇌ Sửu
Tam hình
(Xấu)
Càn ⇌ Chấn
Ngũ quỷ
(không tốt)
Kim ⇌ Mộc
Tương khắc
(Rất xấu)
0

Xem tuổi kết hôn các tuổi khác

Loading...