Xem ngày tốt sửa chữa nhà cửa tháng 11 năm 2021

Dưới đây là danh sách các ngày tốt tu tạo, sửa chưa lại nhà cửa trong tháng 11 năm 2021 theo tuổi gia chủ. Ngoài ra sau khi đã chọn được ngày tốt sửa chữa bạn nên chú ý đến việc xem giờ thực hiện sửa chữa nhà cửa.

Chọn tháng năm xem ngày đẹp sửa chữa nhà (Dương lịch)
Tháng Năm

Danh sách ngày tốt sửa chữa nhà cửa 11 năm 2021

Dưới đây là danh sách các ngày tốt sửa chữa lại nhà, cổng, bếp tháng 11 năm 2021 để gia chủ lựa chọn thực hiện. Khi thực hiện gia chủ cần chú ý xem giờ thực hiện để mọi việc được hanh thông, tốt đẹp.

Thứ Ngày Giờ tốt sửa chữa
Thứ Hai Dương lịch: 1/11/2021
Âm lịch: 27/9/2021
Ngày Quý Sửu
Tháng Mậu Tuất
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Năm Dương lịch: 4/11/2021
Âm lịch: 30/9/2021
Ngày Bính Thìn
Tháng Mậu Tuất
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Sáu Dương lịch: 5/11/2021
Âm lịch: 1/10/2021
Ngày Đinh Tỵ
Tháng Kỷ Hợi
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Bảy Dương lịch: 6/11/2021
Âm lịch: 2/10/2021
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Kỷ Hợi
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Dậu (17h - 19h)
Chủ nhật Dương lịch: 7/11/2021
Âm lịch: 3/10/2021
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Kỷ Hợi
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Thân (15h - 17h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Giờ Hợi (21h - 23h)
Thứ Hai Dương lịch: 8/11/2021
Âm lịch: 4/10/2021
Ngày Canh Thân
Tháng Kỷ Hợi
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Sửu (1h - 3h)
Giờ Thìn (7h - 9h)
Giờ Tỵ (9h - 11h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Tuất (19h - 21h)
Thứ Ba Dương lịch: 9/11/2021
Âm lịch: 5/10/2021
Ngày Tân Dậu
Tháng Kỷ Hợi
Giờ Tý (23h - 1h)
Giờ Dần (3h - 5h)
Giờ Mão (5h - 7h)
Giờ Ngọ (11h - 13h)
Giờ Mùi (13h - 15h)
Giờ Dậu (17h - 19h)

Xem ngày tốt sửa chữa các tháng tiếp theo