Xem ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2019

Dưới đây là danh sách các ngày tốt tổ chức lễ cưới, ăn hỏi, nạp tài tháng 5 năm 2019 để bạn lựa chọn. Ngoài ra sau khi đã chọn được ngày tốt cưới hỏi thì hãy chọn giờ tốt để tổ chức lễ cưới, ăn hỏi, nạp tài, bỏ trầu.

Chọn tháng năm xem ngày tốt cưới hỏi (Dương lịch)
Tháng Năm

Ngày cưới tháng 5 năm 2019 dương lịch

Ngày cưới tháng năm âm lịch

Danh sách ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2019

Dưới đây là danh sách các ngày tốt cưới hỏi tháng 5 năm 2019 để gia chủ lựa chọn. Những ngày tốt này gia chủ ngoài việc lựa chọn ngày cưới thì có thể dùng trong việc ăn hỏi, nạp tài, đăng ký kết hôn.

Thứ Ngày Giờ tốt cưới hỏi

Xem ngày tốt cưới hỏi các tháng tiếp theo