Ngày đẹp, ngày tốt tháng 9 năm 2022

Dương lịch tháng 9 năm 2022 nhằm vào tháng 8 năm 2022 âm lịch tức tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Lịch tháng 9 này sẽ giúp bạn tra cứu danh sách ngày tốt tháng 9 năm 2022, ngày đẹp tháng 9 năm 2022, các ngày xấu, các sự kiện sẽ diễn ra trong tháng và nhiều thông tin khác trong tháng 9/2022. Khi tra cứu ngày trong tháng sẽ giúp bạn lựa chọn được ngày tốt: động thổ; khai trương mở cửa hàng; nhập trạch; mua xe; cưới hỏi; xuất hành; ký kết... để công việc đó được thành công tốt đẹp.

Âm lịch tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần

Tháng Dậu theo lịch Việt Nam là tháng tám âm lịch. Về thời gian thì giờ Dậu tương ứng với khoảng thời gian từ 17h tới 19h tối mỗi ngày. Về phương hướng thì Dậu chỉ phương chính tây. Tháng Dậu là tháng nằm giữa tháng Thân và tháng Tuất. Tháng Dậu bao gồm các tên gọi Tân Dậu Quý Dậu Ất Dậu Đinh Dậu Kỷ Dậu và mỗi năm sẽ có mỗi tên gọi tuổi Dậu khác nhau.

Lịch âm, âm lịch, ngày tốt, ngày đẹp, ngày hoàng đạo, ngày xấu tháng 9 năm 2022
Lịch âm dương, ngày tốt tháng 9 năm 2022

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 9 năm 2022

Ngày tốt tháng 9 năm 2022

Ngày xấu tháng 9 năm 2022

Lịch âm dương tháng 9 năm 2022

Màu đỏ: Ngày tốt hoàng đạo
Màu tím: Ngày xấu hắc đạo

Tháng 9 năm 2022
CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/9/20226/8/2022 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 2/9/20227/8/2022 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 3/9/20228/8/2022 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi
4/9/20229/8/2022 ➪ Ngày xấu Canh Thân 5/9/202210/8/2022 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 6/9/202211/8/2022 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 7/9/202212/8/2022 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 8/9/202213/8/2022 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 9/9/202214/8/2022 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 10/9/202215/8/2022 ➪ Ngày tốt Bính Dần
11/9/202216/8/2022 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 12/9/202217/8/2022 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 13/9/202218/8/2022 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 14/9/202219/8/2022 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 15/9/202220/8/2022 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 16/9/202221/8/2022 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 17/9/202222/8/2022 ➪ Ngày tốt Quý Dậu
18/9/202223/8/2022 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất 19/9/202224/8/2022 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 20/9/202225/8/2022 ➪ Ngày tốt Bính Tý 21/9/202226/8/2022 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 22/9/202227/8/2022 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 23/9/202228/8/2022 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 24/9/202229/8/2022 ➪ Ngày xấu Canh Thìn
25/9/202230/8/2022 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 26/9/20221/9/9/2022 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 27/9/20222/9/2022 ➪ Ngày xấu Quý Mùi 28/9/20223/9/2022 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 29/9/20224/9/2022 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 30/9/20225/9/2022 ➪ Ngày xấu Bính Tuất

Ngày lễ dương lịch trong tháng

  • 2/9 (7/8): Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam.
  • 10/9 (15/8): Kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày lễ âm lịch trong tháng

  • 4/10 (9/9): Tết Trùng Cửu (Tết Trùng Dương).

Sự kiện đã diễn tra trong tháng

  • 2/9/1945: Ngày Quốc Khánh.
  • 2/9/1969: Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời.
  • 10/9/1955: Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
  • 12/9/1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh.
  • 20/9/1977: Việt Nam trở thành thành viên Liên hiệp quốc.
  • 23/9/1945: Nam Bộ kháng chiến.
  • 27/9/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn.