Ngày đẹp, ngày tốt tháng 7 năm 2023

Dương lịch tháng 7 năm 2023 nhằm vào tháng 5 năm 2023 âm lịch tức tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão. Lịch tháng 7 này sẽ giúp bạn tra cứu danh sách ngày tốt tháng 7 năm 2023, ngày đẹp tháng 7 năm 2023, các ngày xấu, các sự kiện sẽ diễn ra trong tháng và nhiều thông tin khác trong tháng 7/2023. Khi tra cứu ngày trong tháng sẽ giúp bạn lựa chọn được ngày tốt: động thổ; khai trương mở cửa hàng; nhập trạch; mua xe; cưới hỏi; xuất hành; ký kết... để công việc đó được thành công tốt đẹp.

Âm lịch tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão

Tháng Ngọ theo lịch Việt Nam là tháng năm âm lịch. Về thời gian thì giờ Ngọ tương ứng với khoảng thời gian từ 11h tới 13h trưa mỗi ngày. Về phương hướng thì Ngọ chỉ phương chính nam. Tháng Ngọ nằm giữa tháng Tỵ và tháng Mùi. Tháng Ngọ bao gồm các tên gọi Canh Ngọ Nhâm Ngọ Giáp Ngọ Đinh Ngọ Mậu Ngọ và tùy mỗi năm sẽ có tên gọi khác nhau.

Lịch âm, âm lịch, ngày tốt, ngày đẹp, ngày hoàng đạo, ngày xấu tháng 7 năm 2023
Lịch âm dương, ngày tốt tháng 7 năm 2023

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng 7 năm 2023

Ngày tốt tháng 7 năm 2023

Ngày xấu tháng 7 năm 2023

Lịch âm dương tháng 7 năm 2023

Màu đỏ: Ngày tốt hoàng đạo
Màu tím: Ngày xấu hắc đạo

Tháng 7 năm 2023
CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/7/202314/5/2023 ➪ Ngày tốt Canh Thân
2/7/202315/5/2023 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 3/7/202316/5/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 4/7/202317/5/2023 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 5/7/202318/5/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 6/7/202319/5/2023 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 7/7/202320/5/2023 ➪ Ngày xấu Bính Dần 8/7/202321/5/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Mão
9/7/202322/5/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 10/7/202323/5/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 11/7/202324/5/2023 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 12/7/202325/5/2023 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 13/7/202326/5/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 14/7/202327/5/2023 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 15/7/202328/5/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất
16/7/202329/5/2023 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 17/7/202330/5/2023 ➪ Ngày tốt Bính Tý 18/7/20231/6/6/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 19/7/20232/6/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 20/7/20233/6/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 21/7/20234/6/2023 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 22/7/20235/6/2023 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ
23/7/20236/6/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 24/7/20237/6/2023 ➪ Ngày xấu Quý Mùi 25/7/20238/6/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 26/7/20239/6/2023 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 27/7/202310/6/2023 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 28/7/202311/6/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 29/7/202312/6/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Tý
30/7/202313/6/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 31/7/202314/6/2023 ➪ Ngày tốt Canh Dần

Ngày lễ dương lịch trong tháng

  • 11/7 (24/5): Kỷ niệm ngày dân số thế giới.
  • 27/7 (10/6): Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ.
  • 28/7 (11/6): Kỷ niệm ngày thành lập công đoàn Việt Nam.

Ngày lễ âm lịch trong tháng

  • 30/8 (15/7): Lễ Vu Lan (lễ báo hiếu cha mẹ).

Sự kiện đã diễn tra trong tháng

  • 2/7/1976: Nước ta đổi quốc hiệu từ Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa XHCN Việt Nam.
  • 17/7/1966: Hồ chủ tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.
  • 28/7/1929: Thành lập công đoàn Việt Nam.
  • 28/7/1929: Ngày Việt Nam gia nhập Asean.