Lịch âm 2023 - Lịch vạn niên 2023

Năm dương lịch 2023

Năm Quý Mão Âm lịch

Âm lịch năm Quý Mão thuộc mệnh Kim Bạch Kim. Khi xem lịch âm 2023 bạn dễ dàng tra cứu lịch âm, lịch dương 12 tháng trong năm 2023 Quý Mão. Bạn cũng dễ dàng tra cứu danh sách các ngày tốt, ngày xấu, các ngày lễ, các sự kiện sẽ diễn ra từng tháng trong năm 2023.

Xem lịch âm dương, lịch vạn niên, âm lịch, lịch âm, dương lịch năm 2023
Lịch âm dương, lịch vạn niên năm 2023

Diễn biến năm Quý Mão 2023

Người tuổi Mão luôn có tính cách hiền dịu, lễ phép, được mọi người khác hoan nghênh. Họ sinh ra đã có khí chất tao nhã và tính cách thận trọng, do đó ít có kẻ thù. Cuộc sống bình yên là mục tiêu về hạnh phúc lớn nhất mà họ hướng đến. Nhưng do quá nhạy cảm về tâm tư người khác, về sự việc và sự vật nên rất dễ gợi cho người khác cảm giác họ là một người đa cảm nhưng nông cạn, từ đó dẫn đến tranh chấp không cần thiết trong cuộc sống.

Ngày âm lịch hôm nay

Hôm nay trúng vào ngày 2/6/2023 âm lịch tức nhằm vào ngày 19/7/2024 dương lịch.

Lịch âm dương 12 tháng năm 2023

Dưới đây là hướng dẫn cách xem ngày tốt xấu theo lịch vạn niên 2023 12 tháng trong năm:

 • Màu đỏ: Ngày tốt
 • Màu tím: Ngày xấu
 • Màu trắng: Ngày bình thường

Chú ý: Nhấn vào ngày bạn xem để biết các việc tốt nên làm, các việc xấu kiêng cự trong ngày đó.

Tháng 1 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202310/12/2022 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 2/6/202311/12/2022 ➪ Ngày tốt Canh Thân 3/6/202312/12/2022 ➪ Ngày xấu Tân Dậu 4/6/202313/12/2022 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 5/6/202314/12/2022 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 6/6/202315/12/2022 ➪ Ngày xấu Giáp Tý 7/6/202316/12/2022 ➪ Ngày xấu Ất Sửu
8/6/202317/12/2022 ➪ Ngày tốt Bính Dần 9/6/202318/12/2022 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 10/6/202319/12/2022 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 11/6/202320/12/2022 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 12/6/202321/12/2022 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 13/6/202322/12/2022 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 14/6/202323/12/2022 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân
15/6/202324/12/2022 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 16/6/202325/12/2022 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 17/6/202326/12/2022 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 18/6/202327/12/2022 ➪ Ngày xấu Bính Tý 19/6/202328/12/2022 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 20/6/202329/12/2022 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 21/6/202330/12/2022 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão
22/6/20231/1/1/2023 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 23/6/20232/1/2023 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 24/6/20233/1/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 25/6/20234/1/2023 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 26/6/20235/1/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 27/6/20236/1/2023 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 28/6/20237/1/2023 ➪ Ngày tốt Bính Tuất
29/6/20238/1/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 30/6/20239/1/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Tý 31/6/202310/1/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu

Tháng 2 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202311/1/2023 ➪ Ngày xấu Canh Dần 2/6/202312/1/2023 ➪ Ngày xấu Tân Mão 3/6/202313/1/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn 4/6/202314/1/2023 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ
5/6/202315/1/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ 6/6/202316/1/2023 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 7/6/202317/1/2023 ➪ Ngày xấu Bính Thân 8/6/202318/1/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 9/6/202319/1/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 10/6/202320/1/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 11/6/202321/1/2023 ➪ Ngày tốt Canh Tý
12/6/202322/1/2023 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 13/6/202323/1/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 14/6/202324/1/2023 ➪ Ngày xấu Quý Mão 15/6/202325/1/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 16/6/202326/1/2023 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 17/6/202327/1/2023 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 18/6/202328/1/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi
19/6/202329/1/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Thân 20/6/20231/2/2/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 21/6/20232/2/2023 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 22/6/20233/2/2023 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 23/6/20234/2/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 24/6/20235/2/2023 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 25/6/20236/2/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Dần
26/6/20237/2/2023 ➪ Ngày tốt Ất Mão 27/6/20238/2/2023 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 28/6/20239/2/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ

Tháng 3 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202310/2/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 2/6/202311/2/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 3/6/202312/2/2023 ➪ Ngày xấu Canh Thân 4/6/202313/2/2023 ➪ Ngày tốt Tân Dậu
5/6/202314/2/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 6/6/202315/2/2023 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 7/6/202316/2/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 8/6/202317/2/2023 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 9/6/202318/2/2023 ➪ Ngày tốt Bính Dần 10/6/202319/2/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 11/6/202320/2/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn
12/6/202321/2/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 13/6/202322/2/2023 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 14/6/202323/2/2023 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 15/6/202324/2/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 16/6/202325/2/2023 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 17/6/202326/2/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất 18/6/202327/2/2023 ➪ Ngày xấu Ất Hợi
19/6/202328/2/2023 ➪ Ngày tốt Bính Tý 20/6/202329/2/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 21/6/202330/2/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 22/6/20231/2/2/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 23/6/20232/2/2023 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 24/6/20233/2/2023 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 25/6/20234/2/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ
26/6/20235/2/2023 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 27/6/20236/2/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 28/6/20237/2/2023 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 29/6/20238/2/2023 ➪ Ngày xấu Bính Tuất 30/6/20239/2/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 31/6/202310/2/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Tý

Tháng 4 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202311/2/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu
2/6/202312/2/2023 ➪ Ngày tốt Canh Dần 3/6/202313/2/2023 ➪ Ngày tốt Tân Mão 4/6/202314/2/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 5/6/202315/2/2023 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 6/6/202316/2/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 7/6/202317/2/2023 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 8/6/202318/2/2023 ➪ Ngày xấu Bính Thân
9/6/202319/2/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 10/6/202320/2/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 11/6/202321/2/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 12/6/202322/2/2023 ➪ Ngày tốt Canh Tý 13/6/202323/2/2023 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 14/6/202324/2/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần 15/6/202325/2/2023 ➪ Ngày tốt Quý Mão
16/6/202326/2/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 17/6/202327/2/2023 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 18/6/202328/2/2023 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 19/6/202329/2/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 20/6/20231/3/3/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 21/6/20232/3/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 22/6/20233/3/2023 ➪ Ngày xấu Canh Tuất
23/6/20234/3/2023 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 24/6/20235/3/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý 25/6/20236/3/2023 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 26/6/20237/3/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Dần 27/6/20238/3/2023 ➪ Ngày xấu Ất Mão 28/6/20239/3/2023 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 29/6/202310/3/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ
30/6/202311/3/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ

Tháng 5 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202312/3/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 2/6/202313/3/2023 ➪ Ngày tốt Canh Thân 3/6/202314/3/2023 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 4/6/202315/3/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 5/6/202316/3/2023 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 6/6/202317/3/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Tý
7/6/202318/3/2023 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 8/6/202319/3/2023 ➪ Ngày tốt Bính Dần 9/6/202320/3/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 10/6/202321/3/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 11/6/202322/3/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 12/6/202323/3/2023 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 13/6/202324/3/2023 ➪ Ngày xấu Tân Mùi
14/6/202325/3/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 15/6/202326/3/2023 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 16/6/202327/3/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất 17/6/202328/3/2023 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 18/6/202329/3/2023 ➪ Ngày xấu Bính Tý 19/6/20231/4/4/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu 20/6/20232/4/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Dần
21/6/20233/4/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 22/6/20234/4/2023 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 23/6/20235/4/2023 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 24/6/20236/4/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 25/6/20237/4/2023 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 26/6/20238/4/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 27/6/20239/4/2023 ➪ Ngày xấu Ất Dậu
28/6/202310/4/2023 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 29/6/202311/4/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 30/6/202312/4/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 31/6/202313/4/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu

Tháng 6 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202314/4/2023 ➪ Ngày xấu Canh Dần 2/6/202315/4/2023 ➪ Ngày xấu Tân Mão 3/6/202316/4/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn
4/6/202317/4/2023 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 5/6/202318/4/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 6/6/202319/4/2023 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 7/6/202320/4/2023 ➪ Ngày xấu Bính Thân 8/6/202321/4/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 9/6/202322/4/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 10/6/202323/4/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi
11/6/202324/4/2023 ➪ Ngày xấu Canh Tý 12/6/202325/4/2023 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 13/6/202326/4/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 14/6/202327/4/2023 ➪ Ngày xấu Quý Mão 15/6/202328/4/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 16/6/202329/4/2023 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 17/6/202330/4/2023 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ
18/6/20231/5/5/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 19/6/20232/5/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 20/6/20233/5/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 21/6/20234/5/2023 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 22/6/20235/5/2023 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 23/6/20236/5/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 24/6/20237/5/2023 ➪ Ngày tốt Quý Sửu
25/6/20238/5/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 26/6/20239/5/2023 ➪ Ngày tốt Ất Mão 27/6/202310/5/2023 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 28/6/202311/5/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 29/6/202312/5/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 30/6/202313/5/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi

Tháng 7 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202314/5/2023 ➪ Ngày tốt Canh Thân
2/6/202315/5/2023 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 3/6/202316/5/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 4/6/202317/5/2023 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 5/6/202318/5/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 6/6/202319/5/2023 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 7/6/202320/5/2023 ➪ Ngày xấu Bính Dần 8/6/202321/5/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Mão
9/6/202322/5/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 10/6/202323/5/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 11/6/202324/5/2023 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 12/6/202325/5/2023 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 13/6/202326/5/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 14/6/202327/5/2023 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 15/6/202328/5/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất
16/6/202329/5/2023 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 17/6/202330/5/2023 ➪ Ngày tốt Bính Tý 18/6/20231/6/6/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 19/6/20232/6/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 20/6/20233/6/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 21/6/20234/6/2023 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 22/6/20235/6/2023 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ
23/6/20236/6/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 24/6/20237/6/2023 ➪ Ngày xấu Quý Mùi 25/6/20238/6/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 26/6/20239/6/2023 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 27/6/202310/6/2023 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 28/6/202311/6/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 29/6/202312/6/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Tý
30/6/202313/6/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 31/6/202314/6/2023 ➪ Ngày tốt Canh Dần

Tháng 8 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202315/6/2023 ➪ Ngày tốt Tân Mão 2/6/202316/6/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 3/6/202317/6/2023 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ 4/6/202318/6/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ 5/6/202319/6/2023 ➪ Ngày xấu Ất Mùi
6/6/202320/6/2023 ➪ Ngày tốt Bính Thân 7/6/202321/6/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 8/6/202322/6/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 9/6/202323/6/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi 10/6/202324/6/2023 ➪ Ngày xấu Canh Tý 11/6/202325/6/2023 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 12/6/202326/6/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần
13/6/202327/6/2023 ➪ Ngày tốt Quý Mão 14/6/202328/6/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 15/6/202329/6/2023 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 16/6/20231/7/7/2023 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 17/6/20232/7/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 18/6/20233/7/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Thân 19/6/20234/7/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu
20/6/20235/7/2023 ➪ Ngày tốt Canh Tuất 21/6/20236/7/2023 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 22/6/20237/7/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 23/6/20238/7/2023 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 24/6/20239/7/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 25/6/202310/7/2023 ➪ Ngày xấu Ất Mão 26/6/202311/7/2023 ➪ Ngày tốt Bính Thìn
27/6/202312/7/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 28/6/202313/7/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 29/6/202314/7/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 30/6/202315/7/2023 ➪ Ngày xấu Canh Thân 31/6/202316/7/2023 ➪ Ngày xấu Tân Dậu

Tháng 9 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202317/7/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 2/6/202318/7/2023 ➪ Ngày xấu Quý Hợi
3/6/202319/7/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 4/6/202320/7/2023 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 5/6/202321/7/2023 ➪ Ngày xấu Bính Dần 6/6/202322/7/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 7/6/202323/7/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 8/6/202324/7/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 9/6/202325/7/2023 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ
10/6/202326/7/2023 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 11/6/202327/7/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 12/6/202328/7/2023 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 13/6/202329/7/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 14/6/202330/7/2023 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 15/6/20231/8/8/2023 ➪ Ngày tốt Bính Tý 16/6/20232/8/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu
17/6/20233/8/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 18/6/20234/8/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 19/6/20235/8/2023 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 20/6/20236/8/2023 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 21/6/20237/8/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 22/6/20238/8/2023 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 23/6/20239/8/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Thân
24/6/202310/8/2023 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 25/6/202311/8/2023 ➪ Ngày xấu Bính Tuất 26/6/202312/8/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 27/6/202313/8/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Tý 28/6/202314/8/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 29/6/202315/8/2023 ➪ Ngày tốt Canh Dần 30/6/202316/8/2023 ➪ Ngày tốt Tân Mão

Tháng 10 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202317/8/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 2/6/202318/8/2023 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 3/6/202319/8/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 4/6/202320/8/2023 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 5/6/202321/8/2023 ➪ Ngày xấu Bính Thân 6/6/202322/8/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 7/6/202323/8/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất
8/6/202324/8/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 9/6/202325/8/2023 ➪ Ngày tốt Canh Tý 10/6/202326/8/2023 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 11/6/202327/8/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần 12/6/202328/8/2023 ➪ Ngày tốt Quý Mão 13/6/202329/8/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 14/6/202330/8/2023 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ
15/6/20231/9/9/2023 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 16/6/20232/9/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 17/6/20233/9/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 18/6/20234/9/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 19/6/20235/9/2023 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 20/6/20236/9/2023 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 21/6/20237/9/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý
22/6/20238/9/2023 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 23/6/20239/9/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Dần 24/6/202310/9/2023 ➪ Ngày xấu Ất Mão 25/6/202311/9/2023 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 26/6/202312/9/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 27/6/202313/9/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 28/6/202314/9/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi
29/6/202315/9/2023 ➪ Ngày tốt Canh Thân 30/6/202316/9/2023 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 31/6/202317/9/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất

Tháng 11 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202318/9/2023 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 2/6/202319/9/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Tý 3/6/202320/9/2023 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 4/6/202321/9/2023 ➪ Ngày tốt Bính Dần
5/6/202322/9/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 6/6/202323/9/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 7/6/202324/9/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 8/6/202325/9/2023 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 9/6/202326/9/2023 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 10/6/202327/9/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 11/6/202328/9/2023 ➪ Ngày tốt Quý Dậu
12/6/202329/9/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất 13/6/20231/10/10/2023 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 14/6/20232/10/2023 ➪ Ngày xấu Bính Tý 15/6/20233/10/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu 16/6/20234/10/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Dần 17/6/20235/10/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 18/6/20236/10/2023 ➪ Ngày tốt Canh Thìn
19/6/20237/10/2023 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 20/6/20238/10/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 21/6/20239/10/2023 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 22/6/202310/10/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 23/6/202311/10/2023 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 24/6/202312/10/2023 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 25/6/202313/10/2023 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi
26/6/202314/10/2023 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 27/6/202315/10/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu 28/6/202316/10/2023 ➪ Ngày xấu Canh Dần 29/6/202317/10/2023 ➪ Ngày xấu Tân Mão 30/6/202318/10/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn

Tháng 12 năm 2023

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202319/10/2023 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 2/6/202320/10/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ
3/6/202321/10/2023 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 4/6/202322/10/2023 ➪ Ngày xấu Bính Thân 5/6/202323/10/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 6/6/202324/10/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 7/6/202325/10/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi 8/6/202326/10/2023 ➪ Ngày xấu Canh Tý 9/6/202327/10/2023 ➪ Ngày tốt Tân Sửu
10/6/202328/10/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 11/6/202329/10/2023 ➪ Ngày xấu Quý Mão 12/6/202330/10/2023 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 13/6/20231/11/11/2023 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 14/6/20232/11/2023 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 15/6/20233/11/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 16/6/20234/11/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Thân
17/6/20235/11/2023 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 18/6/20236/11/2023 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 19/6/20237/11/2023 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 20/6/20238/11/2023 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 21/6/20239/11/2023 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 22/6/202310/11/2023 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 23/6/202311/11/2023 ➪ Ngày tốt Ất Mão
24/6/202312/11/2023 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 25/6/202313/11/2023 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 26/6/202314/11/2023 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 27/6/202315/11/2023 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 28/6/202316/11/2023 ➪ Ngày tốt Canh Thân 29/6/202317/11/2023 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 30/6/202318/11/2023 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất
31/6/202319/11/2023 ➪ Ngày xấu Quý Hợi

Danh sách ngày lễ dương lịch năm 2023

Màu tím: Ngày âm lịch
Màu đỏ: Ngày dương lịch

 • 1/1 (10/12/2022): Ngày Tết Dương lịch (New Year’s Day)
 • 9/1 (18/12/2022): Ngày Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
 • 3/2 (13/1): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 14/2 (24/1): Ngày Ngày lễ tình nhân tình yêu (Valentine)
 • 27/2 (8/2): Ngày Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam
 • 8/3 (17/2): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
 • 20/3 (29/2): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc Tế hạnh phúc
 • 22/3 (1/2): Ngày Kỷ niệm ngày Nước sạch Thế giới
 • 26/3 (5/2): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 27/3 (6/2): Ngày Kỷ niệm ngày Thể Thao Việt Nam
 • 1/4 (11/2): Ngày Ngày Cá tháng Tư (nói dối)
 • 22/4 (3/3): Ngày Ngày Trái đất, giờ Trái đất
 • 30/4 (11/3): Ngày Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam
 • 1/5 (12/3): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động
 • 7/5 (18/3): Ngày Kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
 • 13/5 (24/3): Ngày Ngày của mẹ hay ngày Hiền Mẫu
 • 19/5 (1/4): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 19/5 (1/4): Ngày Kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
 • 1/6 (14/4): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi
 • 17/6 (30/4): Ngày Ngày của cha Father’s Day
 • 21/6 (4/5): Ngày Kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam
 • 28/6 (11/5): Ngày Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam
 • 11/7 (24/5): Ngày Kỷ niệm ngày dân số thế giới
 • 27/7 (10/6): Ngày Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ
 • 28/7 (11/6): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập công đoàn Việt Nam
 • 19/8 (4/7): Ngày Kỷ niệm ngày tổng khởi nghĩa
 • 2/9 (18/7): Ngày Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam
 • 10/9 (26/7): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 1/10 (17/8): Ngày Kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi
 • 10/10 (26/8): Ngày Kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô
 • 13/10 (29/8): Ngày Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam
 • 20/10 (6/9): Ngày Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam
 • 31/10 (17/9): Ngày Ngày lễ hội hóa trang Hallowen
 • 9/11 (26/9): Ngày Kỷ niệm ngày pháp luật Việt Nam
 • 20/11 (8/10): Ngày Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
 • 23/11 (11/10): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
 • 1/12 (19/10): Ngày Kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS
 • 19/12 (7/11): Ngày Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến
 • 22/12 (10/11): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
 • 24/12 (12/11): Ngày Ngày lễ giáng sinh Noel (Merry Christmas)

Danh sách ngày lễ âm lịch năm 2023

Màu đỏ: Ngày dương lịch
Màu tím: Ngày âm lịch

 • 1/1 (22/1): Ngày Tết nguyên đán, tết cổ truyền
 • 13/1 (3/2): Ngày Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
 • 15/1 (5/2): Ngày Tết Nguyên tiêu hay Tết thượng nguyên
 • 2/2 (21/2): Ngày Lễ hội Chùa Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội)
 • 15/2 (6/3): Ngày Lễ hội Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc)
 • 19/2 (10/3): Ngày Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
 • 10/3 (29/4): Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng
 • 3/3 (22/4): Ngày Tết Hàn thực (ngày ăn các đồ ăn lạnh mát)
 • 4/4 (22/5): Ngày Tết Thanh minh (tết tảo mộ)
 • 14/4 (1/6): Ngày Tết Dân tộc Khmer (Chol Chnam Thmay)
 • 15/4 (2/6): Ngày Ngày tổ chức Đại Lễ Phật Đản
 • 5/5 (22/6): Ngày Tết Đoan Ngọ (tết diệt sâu bọ)
 • 3/6 (20/7): Ngày Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
 • 4/6 (21/7): Ngày Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
 • 8/6 (25/7): Ngày Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
 • 9/6 (26/7): Ngày Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
 • 23/6 (9/8): Ngày Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
 • 10/6 (27/7): Ngày Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
 • 15/7 (30/8): Ngày Lễ Vu Lan (lễ báo hiếu cha mẹ)
 • 1/8 (15/9): Ngày Tết Katê - Tết đoàn tụ của người Chăm
 • 15/8 (29/9): Ngày Tết Trung Thu (tết thiếu nhi)
 • 9/9 (23/10): Ngày Tết Trùng Cửu (Tết Trùng Dương)
 • 15/11 (27/12): Ngày Lễ Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
 • 25/11 (6/1/2024): Ngày Lễ Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
 • 23/12 (2/2/2024): Ngày Lễ cúng Ông Táo chầu trời