Lịch âm 2009 - Lịch vạn niên 2009

Năm dương lịch 2009

Năm Kỷ Sửu Âm lịch

Âm lịch năm Kỷ Sửu thuộc mệnh Tích Lịch Hỏa. Khi xem lịch âm 2009 bạn dễ dàng tra cứu lịch âm, lịch dương 12 tháng trong năm 2009 Kỷ Sửu. Bạn cũng dễ dàng tra cứu danh sách các ngày tốt, ngày xấu, các ngày lễ, các sự kiện sẽ diễn ra từng tháng trong năm 2009.

Xem lịch âm dương, lịch vạn niên, âm lịch, lịch âm, dương lịch năm 2009
Lịch âm dương, lịch vạn niên năm 2009

Diễn biến năm Kỷ Sửu 2009

Tuổi Sửu là tuổi giàu tính nhẫn nại, cần cù, bảo thủ, làm việc có thứ tự, logic, khéo tay hay làm, có lòng nhân hậu bẩm sinh, có thái độ trung thực đối với cấp trên, bạn bè và người thân là những đặc trưng của người tuổi Sửu. Họ có tốc độ làm việc không nhanh, nhưng hết sức thận trọng. Người tuổi Sửu là người thành đạt ở giai đoạn sau. Họ có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, có khả năng truyền lòng tự tin cho những người xung quanh. Tuy nhiên, do quá thận trọng, nên cuộc đời của họ gặp phải không ít trắc trở, nhưng cũng rất ít những thất bại lớn. Những người sinh năm Sửu thường thiếu tính hài hước, cuộc sống thực tế cũng khô khan. Đôi lúc họ lại cố chấp khó chịu và hay buộc người khác phải theo phương thức làm việc của mình. Trong cuộc đời của không gặp nhiều thất bại, nhưng đôi lúc sẽ xuất hiện một số trắc trở lớn.

Ngày âm lịch hôm nay

Hôm nay trúng vào ngày 29/12/2008 âm lịch tức nhằm vào ngày 24/1/2022 dương lịch.

Lịch âm dương 12 tháng năm 2009

Dưới đây là hướng dẫn cách xem ngày tốt xấu theo lịch vạn niên 2009 12 tháng trong năm:

 • Màu đỏ: Ngày tốt
 • Màu tím: Ngày xấu
 • Màu trắng: Ngày bình thường

Chú ý: Nhấn vào ngày bạn xem để biết các việc tốt nên làm, các việc xấu kiêng cự trong ngày đó.

Tháng 1 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20096/12/2008 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 2/6/20097/12/2008 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 3/6/20098/12/2008 ➪ Ngày tốt Mậu Thân
4/6/20099/12/2008 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu 5/6/200910/12/2008 ➪ Ngày tốt Canh Tuất 6/6/200911/12/2008 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 7/6/200912/12/2008 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý 8/6/200913/12/2008 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 9/6/200914/12/2008 ➪ Ngày tốt Giáp Dần 10/6/200915/12/2008 ➪ Ngày tốt Ất Mão
11/6/200916/12/2008 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 12/6/200917/12/2008 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 13/6/200918/12/2008 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 14/6/200919/12/2008 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 15/6/200920/12/2008 ➪ Ngày tốt Canh Thân 16/6/200921/12/2008 ➪ Ngày xấu Tân Dậu 17/6/200922/12/2008 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất
18/6/200923/12/2008 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 19/6/200924/12/2008 ➪ Ngày xấu Giáp Tý 20/6/200925/12/2008 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 21/6/200926/12/2008 ➪ Ngày tốt Bính Dần 22/6/200927/12/2008 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 23/6/200928/12/2008 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 24/6/200929/12/2008 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ
25/6/200930/12/2008 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 26/6/20091/1/1/2009 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 27/6/20092/1/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 28/6/20093/1/2009 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 29/6/20094/1/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 30/6/20095/1/2009 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 31/6/20096/1/2009 ➪ Ngày tốt Bính Tý

Tháng 2 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20097/1/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu 2/6/20098/1/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Dần 3/6/20099/1/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 4/6/200910/1/2009 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 5/6/200911/1/2009 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 6/6/200912/1/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 7/6/200913/1/2009 ➪ Ngày tốt Quý Mùi
8/6/200914/1/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 9/6/200915/1/2009 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 10/6/200916/1/2009 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 11/6/200917/1/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 12/6/200918/1/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Tý 13/6/200919/1/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu 14/6/200920/1/2009 ➪ Ngày xấu Canh Dần
15/6/200921/1/2009 ➪ Ngày xấu Tân Mão 16/6/200922/1/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn 17/6/200923/1/2009 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ 18/6/200924/1/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ 19/6/200925/1/2009 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 20/6/200926/1/2009 ➪ Ngày xấu Bính Thân 21/6/200927/1/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu
22/6/200928/1/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 23/6/200929/1/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 24/6/200930/1/2009 ➪ Ngày tốt Canh Tý 25/6/20091/2/2/2009 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 26/6/20092/2/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần 27/6/20093/2/2009 ➪ Ngày tốt Quý Mão 28/6/20094/2/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn

Tháng 3 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20095/2/2009 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 2/6/20096/2/2009 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 3/6/20097/2/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 4/6/20098/2/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Thân 5/6/20099/2/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 6/6/200910/2/2009 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 7/6/200911/2/2009 ➪ Ngày xấu Tân Hợi
8/6/200912/2/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 9/6/200913/2/2009 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 10/6/200914/2/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Dần 11/6/200915/2/2009 ➪ Ngày tốt Ất Mão 12/6/200916/2/2009 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 13/6/200917/2/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 14/6/200918/2/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ
15/6/200919/2/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 16/6/200920/2/2009 ➪ Ngày xấu Canh Thân 17/6/200921/2/2009 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 18/6/200922/2/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 19/6/200923/2/2009 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 20/6/200924/2/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 21/6/200925/2/2009 ➪ Ngày xấu Ất Sửu
22/6/200926/2/2009 ➪ Ngày tốt Bính Dần 23/6/200927/2/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 24/6/200928/2/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 25/6/200929/2/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 26/6/20091/3/3/2009 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 27/6/20092/3/2009 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 28/6/20093/3/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân
29/6/20094/3/2009 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 30/6/20095/3/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất 31/6/20096/3/2009 ➪ Ngày tốt Ất Hợi

Tháng 4 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20097/3/2009 ➪ Ngày xấu Bính Tý 2/6/20098/3/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 3/6/20099/3/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 4/6/200910/3/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão
5/6/200911/3/2009 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 6/6/200912/3/2009 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 7/6/200913/3/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 8/6/200914/3/2009 ➪ Ngày xấu Quý Mùi 9/6/200915/3/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 10/6/200916/3/2009 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 11/6/200917/3/2009 ➪ Ngày xấu Bính Tuất
12/6/200918/3/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 13/6/200919/3/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 14/6/200920/3/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 15/6/200921/3/2009 ➪ Ngày tốt Canh Dần 16/6/200922/3/2009 ➪ Ngày xấu Tân Mão 17/6/200923/3/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn 18/6/200924/3/2009 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ
19/6/200925/3/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ 20/6/200926/3/2009 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 21/6/200927/3/2009 ➪ Ngày tốt Bính Thân 22/6/200928/3/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 23/6/200929/3/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 24/6/200930/3/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi 25/6/20091/4/4/2009 ➪ Ngày xấu Canh Tý
26/6/20092/4/2009 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 27/6/20093/4/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 28/6/20094/4/2009 ➪ Ngày xấu Quý Mão 29/6/20095/4/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 30/6/20096/4/2009 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ

Tháng 5 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20097/4/2009 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 2/6/20098/4/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi
3/6/20099/4/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Thân 4/6/200910/4/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu 5/6/200911/4/2009 ➪ Ngày tốt Canh Tuất 6/6/200912/4/2009 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 7/6/200913/4/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý 8/6/200914/4/2009 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 9/6/200915/4/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Dần
10/6/200916/4/2009 ➪ Ngày xấu Ất Mão 11/6/200917/4/2009 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 12/6/200918/4/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 13/6/200919/4/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 14/6/200920/4/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 15/6/200921/4/2009 ➪ Ngày xấu Canh Thân 16/6/200922/4/2009 ➪ Ngày xấu Tân Dậu
17/6/200923/4/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 18/6/200924/4/2009 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 19/6/200925/4/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Tý 20/6/200926/4/2009 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 21/6/200927/4/2009 ➪ Ngày xấu Bính Dần 22/6/200928/4/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 23/6/200929/4/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn
24/6/20091/5/5/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 25/6/20092/5/2009 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 26/6/20093/5/2009 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 27/6/20094/5/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 28/6/20095/5/2009 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 29/6/20096/5/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất 30/6/20097/5/2009 ➪ Ngày xấu Ất Hợi
31/6/20098/5/2009 ➪ Ngày tốt Bính Tý

Tháng 6 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20099/5/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu 2/6/200910/5/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Dần 3/6/200911/5/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 4/6/200912/5/2009 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 5/6/200913/5/2009 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 6/6/200914/5/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ
7/6/200915/5/2009 ➪ Ngày xấu Quý Mùi 8/6/200916/5/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 9/6/200917/5/2009 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 10/6/200918/5/2009 ➪ Ngày xấu Bính Tuất 11/6/200919/5/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 12/6/200920/5/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Tý 13/6/200921/5/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu
14/6/200922/5/2009 ➪ Ngày xấu Canh Dần 15/6/200923/5/2009 ➪ Ngày tốt Tân Mão 16/6/200924/5/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 17/6/200925/5/2009 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 18/6/200926/5/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 19/6/200927/5/2009 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 20/6/200928/5/2009 ➪ Ngày tốt Bính Thân
21/6/200929/5/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 22/6/200930/5/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 23/6/20091/5/5/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 24/6/20092/5/2009 ➪ Ngày tốt Canh Tý 25/6/20093/5/2009 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 26/6/20094/5/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 27/6/20095/5/2009 ➪ Ngày tốt Quý Mão
28/6/20096/5/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 29/6/20097/5/2009 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 30/6/20098/5/2009 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ

Tháng 7 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20099/5/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 2/6/200910/5/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 3/6/200911/5/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 4/6/200912/5/2009 ➪ Ngày xấu Canh Tuất
5/6/200913/5/2009 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 6/6/200914/5/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 7/6/200915/5/2009 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 8/6/200916/5/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 9/6/200917/5/2009 ➪ Ngày tốt Ất Mão 10/6/200918/5/2009 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 11/6/200919/5/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ
12/6/200920/5/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 13/6/200921/5/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 14/6/200922/5/2009 ➪ Ngày tốt Canh Thân 15/6/200923/5/2009 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 16/6/200924/5/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 17/6/200925/5/2009 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 18/6/200926/5/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Tý
19/6/200927/5/2009 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 20/6/200928/5/2009 ➪ Ngày xấu Bính Dần 21/6/200929/5/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 22/6/20091/6/6/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 23/6/20092/6/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 24/6/20093/6/2009 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 25/6/20094/6/2009 ➪ Ngày xấu Tân Mùi
26/6/20095/6/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 27/6/20096/6/2009 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 28/6/20097/6/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 29/6/20098/6/2009 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 30/6/20099/6/2009 ➪ Ngày xấu Bính Tý 31/6/200910/6/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu

Tháng 8 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/200911/6/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Dần
2/6/200912/6/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 3/6/200913/6/2009 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 4/6/200914/6/2009 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 5/6/200915/6/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 6/6/200916/6/2009 ➪ Ngày xấu Quý Mùi 7/6/200917/6/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 8/6/200918/6/2009 ➪ Ngày xấu Ất Dậu
9/6/200919/6/2009 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 10/6/200920/6/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 11/6/200921/6/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 12/6/200922/6/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 13/6/200923/6/2009 ➪ Ngày tốt Canh Dần 14/6/200924/6/2009 ➪ Ngày tốt Tân Mão 15/6/200925/6/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn
16/6/200926/6/2009 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ 17/6/200927/6/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ 18/6/200928/6/2009 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 19/6/200929/6/2009 ➪ Ngày tốt Bính Thân 20/6/20091/7/7/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 21/6/20092/7/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 22/6/20093/7/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi
23/6/20094/7/2009 ➪ Ngày tốt Canh Tý 24/6/20095/7/2009 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 25/6/20096/7/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 26/6/20097/7/2009 ➪ Ngày xấu Quý Mão 27/6/20098/7/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 28/6/20099/7/2009 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 29/6/200910/7/2009 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ
30/6/200911/7/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 31/6/200912/7/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Thân

Tháng 9 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/200913/7/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu 2/6/200914/7/2009 ➪ Ngày tốt Canh Tuất 3/6/200915/7/2009 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 4/6/200916/7/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 5/6/200917/7/2009 ➪ Ngày tốt Quý Sửu
6/6/200918/7/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 7/6/200919/7/2009 ➪ Ngày xấu Ất Mão 8/6/200920/7/2009 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 9/6/200921/7/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 10/6/200922/7/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 11/6/200923/7/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 12/6/200924/7/2009 ➪ Ngày xấu Canh Thân
13/6/200925/7/2009 ➪ Ngày xấu Tân Dậu 14/6/200926/7/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 15/6/200927/7/2009 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 16/6/200928/7/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 17/6/200929/7/2009 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 18/6/200930/7/2009 ➪ Ngày xấu Bính Dần 19/6/20091/8/8/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Mão
20/6/20092/8/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 21/6/20093/8/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 22/6/20094/8/2009 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 23/6/20095/8/2009 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 24/6/20096/8/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 25/6/20097/8/2009 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 26/6/20098/8/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất
27/6/20099/8/2009 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 28/6/200910/8/2009 ➪ Ngày tốt Bính Tý 29/6/200911/8/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 30/6/200912/8/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Dần

Tháng 10 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/200913/8/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 2/6/200914/8/2009 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 3/6/200915/8/2009 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ
4/6/200916/8/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 5/6/200917/8/2009 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 6/6/200918/8/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 7/6/200919/8/2009 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 8/6/200920/8/2009 ➪ Ngày xấu Bính Tuất 9/6/200921/8/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 10/6/200922/8/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Tý
11/6/200923/8/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 12/6/200924/8/2009 ➪ Ngày tốt Canh Dần 13/6/200925/8/2009 ➪ Ngày tốt Tân Mão 14/6/200926/8/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 15/6/200927/8/2009 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 16/6/200928/8/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 17/6/200929/8/2009 ➪ Ngày tốt Ất Mùi
18/6/20091/9/9/2009 ➪ Ngày tốt Bính Thân 19/6/20092/9/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 20/6/20093/9/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 21/6/20094/9/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi 22/6/20095/9/2009 ➪ Ngày xấu Canh Tý 23/6/20096/9/2009 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 24/6/20097/9/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần
25/6/20098/9/2009 ➪ Ngày xấu Quý Mão 26/6/20099/9/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 27/6/200910/9/2009 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 28/6/200911/9/2009 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 29/6/200912/9/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 30/6/200913/9/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 31/6/200914/9/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu

Tháng 11 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/200915/9/2009 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 2/6/200916/9/2009 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 3/6/200917/9/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý 4/6/200918/9/2009 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 5/6/200919/9/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Dần 6/6/200920/9/2009 ➪ Ngày xấu Ất Mão 7/6/200921/9/2009 ➪ Ngày tốt Bính Thìn
8/6/200922/9/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 9/6/200923/9/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 10/6/200924/9/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 11/6/200925/9/2009 ➪ Ngày tốt Canh Thân 12/6/200926/9/2009 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 13/6/200927/9/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 14/6/200928/9/2009 ➪ Ngày tốt Quý Hợi
15/6/200929/9/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Tý 16/6/200930/9/2009 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 17/6/20091/10/10/2009 ➪ Ngày xấu Bính Dần 18/6/20092/10/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 19/6/20093/10/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 20/6/20094/10/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 21/6/20095/10/2009 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ
22/6/20096/10/2009 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 23/6/20097/10/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 24/6/20098/10/2009 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 25/6/20099/10/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 26/6/200910/10/2009 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 27/6/200911/10/2009 ➪ Ngày xấu Bính Tý 28/6/200912/10/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu
29/6/200913/10/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Dần 30/6/200914/10/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão

Tháng 12 năm 2009

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/200915/10/2009 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 2/6/200916/10/2009 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 3/6/200917/10/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 4/6/200918/10/2009 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 5/6/200919/10/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Thân
6/6/200920/10/2009 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 7/6/200921/10/2009 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 8/6/200922/10/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 9/6/200923/10/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 10/6/200924/10/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu 11/6/200925/10/2009 ➪ Ngày xấu Canh Dần 12/6/200926/10/2009 ➪ Ngày xấu Tân Mão
13/6/200927/10/2009 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn 14/6/200928/10/2009 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 15/6/200929/10/2009 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 16/6/20091/11/11/2009 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 17/6/20092/11/2009 ➪ Ngày tốt Bính Thân 18/6/20093/11/2009 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 19/6/20094/11/2009 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất
20/6/20095/11/2009 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 21/6/20096/11/2009 ➪ Ngày tốt Canh Tý 22/6/20097/11/2009 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 23/6/20098/11/2009 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 24/6/20099/11/2009 ➪ Ngày tốt Quý Mão 25/6/200910/11/2009 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 26/6/200911/11/2009 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ
27/6/200912/11/2009 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 28/6/200913/11/2009 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 29/6/200914/11/2009 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 30/6/200915/11/2009 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 31/6/200916/11/2009 ➪ Ngày xấu Canh Tuất

Danh sách ngày lễ dương lịch năm 2009

Màu tím: Ngày âm lịch
Màu đỏ: Ngày dương lịch

 • 1/1 (6/12/2008): Ngày Tết Dương lịch (New Year’s Day)
 • 9/1 (14/12/2008): Ngày Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
 • 3/2 (9/1): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 14/2 (20/1): Ngày Ngày lễ tình nhân tình yêu (Valentine)
 • 27/2 (3/2): Ngày Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam
 • 8/3 (12/2): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
 • 20/3 (24/2): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc Tế hạnh phúc
 • 22/3 (26/2): Ngày Kỷ niệm ngày Nước sạch Thế giới
 • 26/3 (1/3): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 27/3 (2/3): Ngày Kỷ niệm ngày Thể Thao Việt Nam
 • 1/4 (7/3): Ngày Ngày Cá tháng Tư (nói dối)
 • 22/4 (28/3): Ngày Ngày Trái đất, giờ Trái đất
 • 30/4 (6/4): Ngày Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam
 • 1/5 (7/4): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động
 • 7/5 (13/4): Ngày Kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
 • 13/5 (19/4): Ngày Ngày của mẹ hay ngày Hiền Mẫu
 • 19/5 (25/4): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 19/5 (25/4): Ngày Kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
 • 1/6 (9/5): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi
 • 17/6 (25/5): Ngày Ngày của cha Father’s Day
 • 21/6 (29/5): Ngày Kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam
 • 28/6 (6/5): Ngày Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam
 • 11/7 (19/5): Ngày Kỷ niệm ngày dân số thế giới
 • 27/7 (6/6): Ngày Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ
 • 28/7 (7/6): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập công đoàn Việt Nam
 • 19/8 (29/6): Ngày Kỷ niệm ngày tổng khởi nghĩa
 • 2/9 (14/7): Ngày Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam
 • 10/9 (22/7): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 1/10 (13/8): Ngày Kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi
 • 10/10 (22/8): Ngày Kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô
 • 13/10 (25/8): Ngày Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam
 • 20/10 (3/9): Ngày Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam
 • 31/10 (14/9): Ngày Ngày lễ hội hóa trang Hallowen
 • 9/11 (23/9): Ngày Kỷ niệm ngày pháp luật Việt Nam
 • 20/11 (4/10): Ngày Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
 • 23/11 (7/10): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
 • 1/12 (15/10): Ngày Kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS
 • 19/12 (4/11): Ngày Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến
 • 22/12 (7/11): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
 • 24/12 (9/11): Ngày Ngày lễ giáng sinh Noel (Merry Christmas)

Danh sách ngày lễ âm lịch năm 2009

Màu đỏ: Ngày dương lịch
Màu tím: Ngày âm lịch

 • 1/1 (26/1): Ngày Tết nguyên đán, tết cổ truyền
 • 13/1 (7/2): Ngày Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
 • 15/1 (9/2): Ngày Tết Nguyên tiêu hay Tết thượng nguyên
 • 2/2 (26/2): Ngày Lễ hội Chùa Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội)
 • 15/2 (11/3): Ngày Lễ hội Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc)
 • 19/2 (15/3): Ngày Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
 • 10/3 (4/4): Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng
 • 3/3 (28/3): Ngày Tết Hàn thực (ngày ăn các đồ ăn lạnh mát)
 • 4/4 (28/4): Ngày Tết Thanh minh (tết tảo mộ)
 • 14/4 (8/5): Ngày Tết Dân tộc Khmer (Chol Chnam Thmay)
 • 15/4 (9/5): Ngày Ngày tổ chức Đại Lễ Phật Đản
 • 5/5 (28/5): Ngày Tết Đoan Ngọ (tết diệt sâu bọ)
 • 3/6 (24/7): Ngày Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
 • 4/6 (25/7): Ngày Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
 • 8/6 (29/7): Ngày Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
 • 9/6 (30/7): Ngày Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
 • 23/6 (13/8): Ngày Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
 • 10/6 (31/7): Ngày Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
 • 15/7 (3/9): Ngày Lễ Vu Lan (lễ báo hiếu cha mẹ)
 • 1/8 (19/9): Ngày Tết Katê - Tết đoàn tụ của người Chăm
 • 15/8 (3/10): Ngày Tết Trung Thu (tết thiếu nhi)
 • 9/9 (26/10): Ngày Tết Trùng Cửu (Tết Trùng Dương)
 • 15/11 (30/12): Ngày Lễ Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
 • 25/11 (9/1/2010): Ngày Lễ Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
 • 23/12 (6/2/2010): Ngày Lễ cúng Ông Táo chầu trời