Chồng 1994 vợ 1998 sinh con trai năm 2022 tốt hay xấu

Dưới đây là kết quả đánh giá hợp khắc sinh con trai năm 2022 tuổi chồng Giáp Tuất 1994 vợ Mậu Dần 1998 có tốt không?. Do vậy nên vợ chồng bạn sẽ biết được nên sinh con năm nào để con hợp tuổi, giới tính sinh con tốt nhất để con sinh ra khỏe mạnh gia đình vợ chồng được hạnh phúc. Dưới đây là kết quả đánh giá tuổi con và tuổi vợ chồng bạn.

Thông tin tử vi chồng Giáp Tuất vợ Mậu Dần và con trai sinh năm 2022

Thông tin Tuổi Cha Tuổi Mẹ Tuổi Con
Tuổi Giáp Tuất 1994 Mậu Dần 1998 Nhâm Dần 2022
Mệnh Sơn Đầu Hỏa Thành Đầu Thổ Kim Bạch Kim
Cung Càn Tốn Khảm
Thiên mệnh Kim Mộc Thủy

Đánh giá xung khắc giữa tuổi cha Giáp Tuất mẹ Mậu Dần và tuổi con Nhâm Dần

Xung khắc mệnh giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha con Tuổi Mẹ con
HỏaKim => Tương khắc
(Rất xấu)
ThổKim => Tương sinh
(Rất tốt)

Xung khắc thiên can giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha con Tuổi Mẹ con
GiápNhâm => Bình
(Không xung khắc)
MậuNhâm => Tương khắc
(Rất xấu)

Xung khắc địa chi giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha con Tuổi Mẹ con
TuấtDần => Tam hợp
(Rất tốt)
DầnDần => Tam hợp
(Rất tốt)

Xung khắc cung phi giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha con Tuổi Mẹ con
CànKhảm => Lục sát
(không tốt)
TốnKhảm => Sinh khí
(tốt)

Xung khắc thiên mệnh giữa cha mẹ và con

Tuổi Cha con Tuổi Mẹ con
KimThủy => Tương khắc
(Rất xấu)
MộcThủy => Tương sinh
(Rất tốt)

Đánh giá năm sinh bé trai năm 2022 tuổi cha Giáp Tuất mẹ Mậu Dần

6.5
Năm 2022 là năm khá tốt để vợ chồng sinh bé trai

Xem tuổi sinh con các năm khác cho tuổi chồng Giáp Tuất vợ Mậu Dần