Xem ngày tốt nhập trạch, chuyển nhà tháng 11 năm 2018

Dưới đây là danh sách các ngày tốt nhập trạch tháng 11 năm 2018 để tuổi gia chủ lựa chọn ngày về nhà mới hay chuyển nhà. Ngoài ra sau khi đã chọn được ngày tốt nhập trạch thì hãy chọn giờ tốt để làm các thủ tục khi chuyển về nhà mới.

Chọn tháng năm xem ngày tốt nhập trạch (Dương lịch)
Tháng Năm

Nhập trạch tháng 11 năm 2018 dương lịch

Nhập trạch tháng năm âm lịch

AL

Các ngày tốt nhập trạch về nhà mới tháng 11 năm 2018

Dưới đây là danh sách các ngày tốt nhập trach trong tháng 11 năm 2018 để gia chủ lựa chọn. Sau khi đã chọn được ngày, gia chủ hãy chọn giờ tốt để tiến hành lễ nhập trạch theo tuổi.

Thứ Ngày Giờ tốt nhập trạch

Xem ngày tốt nhập trạch các tháng khác