Xem ngày khai trương tháng 11 năm 2018

Dưới đây là danh sách các ngày tốt làm lễ khai trương, mở hàng, mở công ty trong tháng 11 năm 2018 để các bạn lựa chọn. Những ngày tốt này còn tùy thuộc vào sự hợp khắc với tuổi gia chủ để lựa chọn. Sau khi đã chọn được ngày tốt thì hãy chọn thêm thời gian khai trương mở hàng tốt nhất hay giờ đẹp trong ngày đó. Thông tin chi tiết hãy xem bài viết này !.

Chọn tháng, năm muốn xem ngày khai trương tốt nhất (Dương lịch)
Tháng Năm

Ngày tốt khai trương dương lịch tháng 11 năm 2018

Ngày tốt khai trương âm lịch tháng năm âm lịch

Danh sách ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2018

Dưới đây là danh sách các ngày đẹp khai trương tốt nhất trong tháng 11 năm 2018 để gia chủ lựa chọn. Những ngày ngày còn có thể áp dụng cho việc xem ngày mở hàng đầu năm mới, ngày khai trương công ty, quá sá… Sau khi đã lựa chọn được ngày tốt thì nên chú ý lựa chọn giờ tốt để làm lễ khai trương.

Thứ Ngày Giờ tốt khai trương

Xem ngày tốt khai trương tháng sau