Lịch âm tháng 2 năm 2018

Thông tin tháng Quý Sửu năm Đinh Dậu âm lịch

Tháng Sửu theo lịch Việt Nam là tháng chạp âm lịch (quen đọc là tháng mười hai). Tháng này là tháng cuối cùng của năm Âm lịch và từ thời nhà Ân tháng này là tháng khởi đầu (chánh nguyệt) của năm. Về thời gian thì giờ Sửu tương ứng với khoảng thời gian từ 1h tới 3h sáng mỗi ngày. Về phương hướng thì Sửu chỉ hướng Bắc Đông Bắc. Tháng Sửu bao gồm các tháng theo tên gọi Ất Sửu, Quý Sửu, Tân Sửu, Đinh Sửu, Kỷ Sửu mỗi năm khác nhau sẽ có tên gọi khác nhau và sau 5 năm sẽ quay vòng lại tên tháng đó.

Lịch tháng 2 năm 2018 xem những gì ?

Lịch âm tháng 2 năm 2018 giúp bạn tra cứu thông tin: xem danh sách ngày tốt trong tháng lựa chọn được ngày đẹp trong tháng, xem âm lịch dương lịch trong tháng, xem thứ mấy trong tháng 2 năm 2018. Khi bạn xem được lịch trong tháng sẽ giúp bạn lựa chọn được ngày khai trương, mở cửa hàng, chuyển nhà, mua xe và nhiều việc tốt khác trong tháng 2 năm 2018. Đây là công cụ xem ngày tốt, ngày xấu để lựa chọn ngày tốt, tránh các ngày xấu để làm công việc trọng đại trong tháng. Hy vọng tiện ích tra lịch âm sẽ đưa đến cho các bạn sự thuận lợi trong việc tra cứu thông tin lịch âm trong tháng.

Lịch âm tháng 2 năm 2018

Lịch âm 12 tháng năm 2018

Màu đỏ: Ngày tốt hoàng đạo
Màu tím: Ngày xấu hắc đạo

Tháng 2 năm 2018
CN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1/2/201816/12/2017 ➪ Ngày bình thường Giáp Tý 2/2/201817/12/2017 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 3/2/201818/12/2017 ➪ Ngày bình thường Bính Dần
4/2/201819/12/2017 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 5/2/201820/12/2017 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 6/2/201821/12/2017 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 7/2/201822/12/2017 ➪ Ngày bình thường Canh Ngọ 8/2/201823/12/2017 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 9/2/201824/12/2017 ➪ Ngày bình thường Nhâm Thân 10/2/201825/12/2017 ➪ Ngày xấu Quý Dậu
11/2/201826/12/2017 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 12/2/201827/12/2017 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 13/2/201828/12/2017 ➪ Ngày bình thường Bính Tý 14/2/201829/12/2017 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 15/2/201830/12/2017 ➪ Ngày bình thường Mậu Dần 16/2/20181/1/1/2018 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 17/2/20182/1/2018 ➪ Ngày bình thường Canh Thìn
18/2/20183/1/2018 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 19/2/20184/1/2018 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 20/2/20185/1/2018 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 21/2/20186/1/2018 ➪ Ngày bình thường Giáp Thân 22/2/20187/1/2018 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 23/2/20188/1/2018 ➪ Ngày bình thường Bính Tuất 24/2/20189/1/2018 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi
25/2/201810/1/2018 ➪ Ngày tốt Mậu Tý 26/2/201811/1/2018 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu 27/2/201812/1/2018 ➪ Ngày bình thường Canh Dần 28/2/201813/1/2018 ➪ Ngày xấu Tân Mão
Lịch âm tháng trước 1/2018 Lịch âm tháng này Lịch âm tháng sau 3/2018

Danh sách ngày tốt xấu trong tháng

Ngày tốt trong tháng

Ngày xấu trong tháng

Ngày lễ dương lịch trong tháng

  • 3/2 (18/12/2017): Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • 14/2 (29/12/2017): Ngày lễ tình nhân (Valentine).
  • 27/2 (12/1): Ngày thầy thuốc Việt Nam.

Ngày lễ âm lịch trong tháng

  • 2/2: Lễ hội Chùa Trầm.
  • 15/2: Lễ hội Tây Thiên.
  • 19/2: Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng).

Sự kiện đã diễn tra trong tháng

  • 3/2/1930: Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
  • 8/2/1941: Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
  • 27/2/1955: Ngày thầy thuốc Việt Nam.