Lịch âm 2020 - Lịch vạn niên 2020

Năm dương lịch 2020

Năm Canh Tý Âm lịch

Âm lịch năm Canh Tý thuộc mệnh Bích Thượng Thổ. Khi xem lịch âm 2020 bạn dễ dàng tra cứu lịch âm, lịch dương 12 tháng trong năm 2020 Canh Tý. Bạn cũng dễ dàng tra cứu danh sách các ngày tốt, ngày xấu, các ngày lễ, các sự kiện sẽ diễn ra từng tháng trong năm 2020.

Xem lịch âm dương, lịch vạn niên, âm lịch, lịch âm, dương lịch năm 2020
Lịch âm dương, lịch vạn niên năm 2020

Diễn biến năm Canh Tý 2020

Tý Chuột là loài động vật khá nhanh nhẹn hoạt bát và lém lỉnh, do đó những người thuộc tuổi Chuột sẽ có những tính cách đặc trưng như cởi mở, thoải mái, lạc quan, nhanh nhẹn, họ luôn yêu đời và lạc quan trong tất cả mọi trường hợp kể cả khi gặp khó khăn gian khổ hay những chuyện đau buồn trong cuộc sống. Chính nhờ tinh thần kiên cường mà họ luôn nhận được sự ngưỡng mộ ủng hộ và giúp đỡ từ bạn bè và người thân xung quanh.

Ngày âm lịch hôm nay

Hôm nay trúng vào ngày 12/10/2020 âm lịch tức nhằm vào ngày 26/11/2021 dương lịch.

Lịch âm dương 12 tháng năm 2020

Dưới đây là hướng dẫn cách xem ngày tốt xấu theo lịch vạn niên 2020 12 tháng trong năm:

 • Màu đỏ: Ngày tốt
 • Màu tím: Ngày xấu
 • Màu trắng: Ngày bình thường

Chú ý: Nhấn vào ngày bạn xem để biết các việc tốt nên làm, các việc xấu kiêng cự trong ngày đó.

Tháng 1 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20207/12/2019 ➪ Ngày tốt Quý Mão 2/6/20208/12/2019 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 3/6/20209/12/2019 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 4/6/202010/12/2019 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ
5/6/202011/12/2019 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 6/6/202012/12/2019 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 7/6/202013/12/2019 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu 8/6/202014/12/2019 ➪ Ngày tốt Canh Tuất 9/6/202015/12/2019 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 10/6/202016/12/2019 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý 11/6/202017/12/2019 ➪ Ngày xấu Quý Sửu
12/6/202018/12/2019 ➪ Ngày tốt Giáp Dần 13/6/202019/12/2019 ➪ Ngày tốt Ất Mão 14/6/202020/12/2019 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 15/6/202021/12/2019 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 16/6/202022/12/2019 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 17/6/202023/12/2019 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 18/6/202024/12/2019 ➪ Ngày tốt Canh Thân
19/6/202025/12/2019 ➪ Ngày xấu Tân Dậu 20/6/202026/12/2019 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 21/6/202027/12/2019 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 22/6/202028/12/2019 ➪ Ngày xấu Giáp Tý 23/6/202029/12/2019 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 24/6/202030/12/2019 ➪ Ngày tốt Bính Dần 25/6/20201/1/1/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Mão
26/6/20202/1/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 27/6/20203/1/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 28/6/20204/1/2020 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 29/6/20205/1/2020 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 30/6/20206/1/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 31/6/20207/1/2020 ➪ Ngày xấu Quý Dậu

Tháng 2 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20208/1/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất
2/6/20209/1/2020 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 3/6/202010/1/2020 ➪ Ngày tốt Bính Tý 4/6/202011/1/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu 5/6/202012/1/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Dần 6/6/202013/1/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 7/6/202014/1/2020 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 8/6/202015/1/2020 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ
9/6/202016/1/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 10/6/202017/1/2020 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 11/6/202018/1/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 12/6/202019/1/2020 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 13/6/202020/1/2020 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 14/6/202021/1/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 15/6/202022/1/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Tý
16/6/202023/1/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu 17/6/202024/1/2020 ➪ Ngày xấu Canh Dần 18/6/202025/1/2020 ➪ Ngày xấu Tân Mão 19/6/202026/1/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn 20/6/202027/1/2020 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ 21/6/202028/1/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ 22/6/202029/1/2020 ➪ Ngày tốt Ất Mùi
23/6/20201/2/2/2020 ➪ Ngày xấu Bính Thân 24/6/20202/2/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 25/6/20203/2/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 26/6/20204/2/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 27/6/20205/2/2020 ➪ Ngày tốt Canh Tý 28/6/20206/2/2020 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 29/6/20207/2/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần

Tháng 3 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20208/2/2020 ➪ Ngày tốt Quý Mão 2/6/20209/2/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 3/6/202010/2/2020 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 4/6/202011/2/2020 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 5/6/202012/2/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 6/6/202013/2/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Thân 7/6/202014/2/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu
8/6/202015/2/2020 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 9/6/202016/2/2020 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 10/6/202017/2/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 11/6/202018/2/2020 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 12/6/202019/2/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Dần 13/6/202020/2/2020 ➪ Ngày tốt Ất Mão 14/6/202021/2/2020 ➪ Ngày xấu Bính Thìn
15/6/202022/2/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 16/6/202023/2/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 17/6/202024/2/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 18/6/202025/2/2020 ➪ Ngày xấu Canh Thân 19/6/202026/2/2020 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 20/6/202027/2/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất 21/6/202028/2/2020 ➪ Ngày xấu Quý Hợi
22/6/202029/2/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 23/6/202030/2/2020 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 24/6/20201/3/3/2020 ➪ Ngày tốt Bính Dần 25/6/20202/3/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 26/6/20203/3/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 27/6/20204/3/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ 28/6/20205/3/2020 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ
29/6/20206/3/2020 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 30/6/20207/3/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 31/6/20208/3/2020 ➪ Ngày tốt Quý Dậu

Tháng 4 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20209/3/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất 2/6/202010/3/2020 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 3/6/202011/3/2020 ➪ Ngày xấu Bính Tý 4/6/202012/3/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu
5/6/202013/3/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 6/6/202014/3/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 7/6/202015/3/2020 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 8/6/202016/3/2020 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 9/6/202017/3/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 10/6/202018/3/2020 ➪ Ngày xấu Quý Mùi 11/6/202019/3/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Thân
12/6/202020/3/2020 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 13/6/202021/3/2020 ➪ Ngày xấu Bính Tuất 14/6/202022/3/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 15/6/202023/3/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 16/6/202024/3/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 17/6/202025/3/2020 ➪ Ngày tốt Canh Dần 18/6/202026/3/2020 ➪ Ngày xấu Tân Mão
19/6/202027/3/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn 20/6/202028/3/2020 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ 21/6/202029/3/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ 22/6/202030/3/2020 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 23/6/20201/4/4/2020 ➪ Ngày xấu Bính Thân 24/6/20202/4/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu 25/6/20203/4/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất
26/6/20204/4/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi 27/6/20205/4/2020 ➪ Ngày xấu Canh Tý 28/6/20206/4/2020 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 29/6/20207/4/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 30/6/20208/4/2020 ➪ Ngày xấu Quý Mão

Tháng 5 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/20209/4/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 2/6/202010/4/2020 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ
3/6/202011/4/2020 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 4/6/202012/4/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 5/6/202013/4/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Thân 6/6/202014/4/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu 7/6/202015/4/2020 ➪ Ngày tốt Canh Tuất 8/6/202016/4/2020 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 9/6/202017/4/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý
10/6/202018/4/2020 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 11/6/202019/4/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 12/6/202020/4/2020 ➪ Ngày xấu Ất Mão 13/6/202021/4/2020 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 14/6/202022/4/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 15/6/202023/4/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 16/6/202024/4/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi
17/6/202025/4/2020 ➪ Ngày xấu Canh Thân 18/6/202026/4/2020 ➪ Ngày xấu Tân Dậu 19/6/202027/4/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 20/6/202028/4/2020 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 21/6/202029/4/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Tý 22/6/202030/4/2020 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 23/6/20201/4/4/2020 ➪ Ngày xấu Bính Dần
24/6/20202/4/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 25/6/20203/4/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn 26/6/20204/4/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 27/6/20205/4/2020 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 28/6/20206/4/2020 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 29/6/20207/4/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 30/6/20208/4/2020 ➪ Ngày xấu Quý Dậu
31/6/20209/4/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất

Tháng 6 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202010/4/2020 ➪ Ngày tốt Ất Hợi 2/6/202011/4/2020 ➪ Ngày xấu Bính Tý 3/6/202012/4/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu 4/6/202013/4/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Dần 5/6/202014/4/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 6/6/202015/4/2020 ➪ Ngày tốt Canh Thìn
7/6/202016/4/2020 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 8/6/202017/4/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 9/6/202018/4/2020 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 10/6/202019/4/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 11/6/202020/4/2020 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 12/6/202021/4/2020 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 13/6/202022/4/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi
14/6/202023/4/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 15/6/202024/4/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu 16/6/202025/4/2020 ➪ Ngày xấu Canh Dần 17/6/202026/4/2020 ➪ Ngày xấu Tân Mão 18/6/202027/4/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Thìn 19/6/202028/4/2020 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 20/6/202029/4/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ
21/6/20201/5/5/2020 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 22/6/20202/5/2020 ➪ Ngày tốt Bính Thân 23/6/20203/5/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 24/6/20204/5/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 25/6/20205/5/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 26/6/20206/5/2020 ➪ Ngày tốt Canh Tý 27/6/20207/5/2020 ➪ Ngày tốt Tân Sửu
28/6/20208/5/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 29/6/20209/5/2020 ➪ Ngày tốt Quý Mão 30/6/202010/5/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn

Tháng 7 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202011/5/2020 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 2/6/202012/5/2020 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 3/6/202013/5/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 4/6/202014/5/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Thân
5/6/202015/5/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 6/6/202016/5/2020 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 7/6/202017/5/2020 ➪ Ngày xấu Tân Hợi 8/6/202018/5/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 9/6/202019/5/2020 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 10/6/202020/5/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 11/6/202021/5/2020 ➪ Ngày tốt Ất Mão
12/6/202022/5/2020 ➪ Ngày xấu Bính Thìn 13/6/202023/5/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Tỵ 14/6/202024/5/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Ngọ 15/6/202025/5/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 16/6/202026/5/2020 ➪ Ngày tốt Canh Thân 17/6/202027/5/2020 ➪ Ngày tốt Tân Dậu 18/6/202028/5/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Tuất
19/6/202029/5/2020 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 20/6/202030/5/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 21/6/20201/6/6/2020 ➪ Ngày xấu Ất Sửu 22/6/20202/6/2020 ➪ Ngày tốt Bính Dần 23/6/20203/6/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 24/6/20204/6/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 25/6/20205/6/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Tỵ
26/6/20206/6/2020 ➪ Ngày xấu Canh Ngọ 27/6/20207/6/2020 ➪ Ngày xấu Tân Mùi 28/6/20208/6/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Thân 29/6/20209/6/2020 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 30/6/202010/6/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 31/6/202011/6/2020 ➪ Ngày tốt Ất Hợi

Tháng 8 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202012/6/2020 ➪ Ngày xấu Bính Tý
2/6/202013/6/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 3/6/202014/6/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 4/6/202015/6/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão 5/6/202016/6/2020 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 6/6/202017/6/2020 ➪ Ngày tốt Tân Tỵ 7/6/202018/6/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Ngọ 8/6/202019/6/2020 ➪ Ngày xấu Quý Mùi
9/6/202020/6/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Thân 10/6/202021/6/2020 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 11/6/202022/6/2020 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 12/6/202023/6/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 13/6/202024/6/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 14/6/202025/6/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 15/6/202026/6/2020 ➪ Ngày tốt Canh Dần
16/6/202027/6/2020 ➪ Ngày tốt Tân Mão 17/6/202028/6/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 18/6/202029/6/2020 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ 19/6/20201/7/7/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ 20/6/20202/7/2020 ➪ Ngày tốt Ất Mùi 21/6/20203/7/2020 ➪ Ngày xấu Bính Thân 22/6/20204/7/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Dậu
23/6/20205/7/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Tuất 24/6/20206/7/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 25/6/20207/7/2020 ➪ Ngày tốt Canh Tý 26/6/20208/7/2020 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 27/6/20209/7/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 28/6/202010/7/2020 ➪ Ngày xấu Quý Mão 29/6/202011/7/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn
30/6/202012/7/2020 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 31/6/202013/7/2020 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ

Tháng 9 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202014/7/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Mùi 2/6/202015/7/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Thân 3/6/202016/7/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Dậu 4/6/202017/7/2020 ➪ Ngày tốt Canh Tuất 5/6/202018/7/2020 ➪ Ngày xấu Tân Hợi
6/6/202019/7/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Tý 7/6/202020/7/2020 ➪ Ngày tốt Quý Sửu 8/6/202021/7/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Dần 9/6/202022/7/2020 ➪ Ngày xấu Ất Mão 10/6/202023/7/2020 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 11/6/202024/7/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 12/6/202025/7/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ
13/6/202026/7/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Mùi 14/6/202027/7/2020 ➪ Ngày xấu Canh Thân 15/6/202028/7/2020 ➪ Ngày xấu Tân Dậu 16/6/202029/7/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 17/6/20201/8/8/2020 ➪ Ngày xấu Quý Hợi 18/6/20202/8/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Tý 19/6/20203/8/2020 ➪ Ngày xấu Ất Sửu
20/6/20204/8/2020 ➪ Ngày tốt Bính Dần 21/6/20205/8/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Mão 22/6/20206/8/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Thìn 23/6/20207/8/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 24/6/20208/8/2020 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 25/6/20209/8/2020 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 26/6/202010/8/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân
27/6/202011/8/2020 ➪ Ngày tốt Quý Dậu 28/6/202012/8/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Tuất 29/6/202013/8/2020 ➪ Ngày xấu Ất Hợi 30/6/202014/8/2020 ➪ Ngày tốt Bính Tý

Tháng 10 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202015/8/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Sửu 2/6/202016/8/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Dần 3/6/202017/8/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Mão
4/6/202018/8/2020 ➪ Ngày xấu Canh Thìn 5/6/202019/8/2020 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 6/6/202020/8/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ 7/6/202021/8/2020 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 8/6/202022/8/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 9/6/202023/8/2020 ➪ Ngày tốt Ất Dậu 10/6/202024/8/2020 ➪ Ngày xấu Bính Tuất
11/6/202025/8/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Hợi 12/6/202026/8/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Tý 13/6/202027/8/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Sửu 14/6/202028/8/2020 ➪ Ngày tốt Canh Dần 15/6/202029/8/2020 ➪ Ngày tốt Tân Mão 16/6/202030/8/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 17/6/20201/9/9/2020 ➪ Ngày tốt Quý Tỵ
18/6/20202/9/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Ngọ 19/6/20203/9/2020 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 20/6/20204/9/2020 ➪ Ngày tốt Bính Thân 21/6/20205/9/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 22/6/20206/9/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 23/6/20207/9/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Hợi 24/6/20208/9/2020 ➪ Ngày xấu Canh Tý
25/6/20209/9/2020 ➪ Ngày xấu Tân Sửu 26/6/202010/9/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Dần 27/6/202011/9/2020 ➪ Ngày xấu Quý Mão 28/6/202012/9/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Thìn 29/6/202013/9/2020 ➪ Ngày tốt Ất Tỵ 30/6/202014/9/2020 ➪ Ngày xấu Bính Ngọ 31/6/202015/9/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi

Tháng 11 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202016/9/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Thân 2/6/202017/9/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Dậu 3/6/202018/9/2020 ➪ Ngày xấu Canh Tuất 4/6/202019/9/2020 ➪ Ngày tốt Tân Hợi 5/6/202020/9/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Tý 6/6/202021/9/2020 ➪ Ngày xấu Quý Sửu 7/6/202022/9/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Dần
8/6/202023/9/2020 ➪ Ngày xấu Ất Mão 9/6/202024/9/2020 ➪ Ngày tốt Bính Thìn 10/6/202025/9/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Tỵ 11/6/202026/9/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Ngọ 12/6/202027/9/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Mùi 13/6/202028/9/2020 ➪ Ngày tốt Canh Thân 14/6/202029/9/2020 ➪ Ngày tốt Tân Dậu
15/6/20201/10/10/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Tuất 16/6/20202/10/2020 ➪ Ngày tốt Quý Hợi 17/6/20203/10/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Tý 18/6/20204/10/2020 ➪ Ngày tốt Ất Sửu 19/6/20205/10/2020 ➪ Ngày xấu Bính Dần 20/6/20206/10/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Mão 21/6/20207/10/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Thìn
22/6/20208/10/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Tỵ 23/6/20209/10/2020 ➪ Ngày tốt Canh Ngọ 24/6/202010/10/2020 ➪ Ngày tốt Tân Mùi 25/6/202011/10/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Thân 26/6/202012/10/2020 ➪ Ngày xấu Quý Dậu 27/6/202013/10/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Tuất 28/6/202014/10/2020 ➪ Ngày tốt Ất Hợi
29/6/202015/10/2020 ➪ Ngày xấu Bính Tý 30/6/202016/10/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Sửu

Tháng 12 năm 2020

CNThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
1/6/202017/10/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Dần 2/6/202018/10/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Mão 3/6/202019/10/2020 ➪ Ngày tốt Canh Thìn 4/6/202020/10/2020 ➪ Ngày xấu Tân Tỵ 5/6/202021/10/2020 ➪ Ngày tốt Nhâm Ngọ
6/6/202022/10/2020 ➪ Ngày tốt Quý Mùi 7/6/202023/10/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Thân 8/6/202024/10/2020 ➪ Ngày xấu Ất Dậu 9/6/202025/10/2020 ➪ Ngày tốt Bính Tuất 10/6/202026/10/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Hợi 11/6/202027/10/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Tý 12/6/202028/10/2020 ➪ Ngày tốt Kỷ Sửu
13/6/202029/10/2020 ➪ Ngày xấu Canh Dần 14/6/20201/11/11/2020 ➪ Ngày tốt Tân Mão 15/6/20202/11/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Thìn 16/6/20203/11/2020 ➪ Ngày xấu Quý Tỵ 17/6/20204/11/2020 ➪ Ngày tốt Giáp Ngọ 18/6/20205/11/2020 ➪ Ngày xấu Ất Mùi 19/6/20206/11/2020 ➪ Ngày tốt Bính Thân
20/6/20207/11/2020 ➪ Ngày tốt Đinh Dậu 21/6/20208/11/2020 ➪ Ngày xấu Mậu Tuất 22/6/20209/11/2020 ➪ Ngày xấu Kỷ Hợi 23/6/202010/11/2020 ➪ Ngày tốt Canh Tý 24/6/202011/11/2020 ➪ Ngày tốt Tân Sửu 25/6/202012/11/2020 ➪ Ngày xấu Nhâm Dần 26/6/202013/11/2020 ➪ Ngày tốt Quý Mão
27/6/202014/11/2020 ➪ Ngày xấu Giáp Thìn 28/6/202015/11/2020 ➪ Ngày xấu Ất Tỵ 29/6/202016/11/2020 ➪ Ngày tốt Bính Ngọ 30/6/202017/11/2020 ➪ Ngày xấu Đinh Mùi 31/6/202018/11/2020 ➪ Ngày tốt Mậu Thân

Danh sách ngày lễ dương lịch năm 2020

Màu tím: Ngày âm lịch
Màu đỏ: Ngày dương lịch

 • 1/1 (7/12/2019): Ngày Tết Dương lịch (New Year’s Day)
 • 9/1 (15/12/2019): Ngày Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam
 • 3/2 (10/1): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 14/2 (21/1): Ngày Ngày lễ tình nhân tình yêu (Valentine)
 • 27/2 (5/2): Ngày Kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam
 • 8/3 (15/2): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
 • 20/3 (27/2): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc Tế hạnh phúc
 • 22/3 (29/2): Ngày Kỷ niệm ngày Nước sạch Thế giới
 • 26/3 (3/3): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 27/3 (4/3): Ngày Kỷ niệm ngày Thể Thao Việt Nam
 • 1/4 (9/3): Ngày Ngày Cá tháng Tư (nói dối)
 • 22/4 (30/3): Ngày Ngày Trái đất, giờ Trái đất
 • 30/4 (8/4): Ngày Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam
 • 1/5 (9/4): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động
 • 7/5 (15/4): Ngày Kỷ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ
 • 13/5 (21/4): Ngày Ngày của mẹ hay ngày Hiền Mẫu
 • 19/5 (27/4): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 • 19/5 (27/4): Ngày Kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh
 • 1/6 (10/4): Ngày Kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi
 • 17/6 (26/4): Ngày Ngày của cha Father’s Day
 • 21/6 (1/5): Ngày Kỷ niệm ngày báo chí Việt Nam
 • 28/6 (8/5): Ngày Kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam
 • 11/7 (21/5): Ngày Kỷ niệm ngày dân số thế giới
 • 27/7 (7/6): Ngày Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ
 • 28/7 (8/6): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập công đoàn Việt Nam
 • 19/8 (1/7): Ngày Kỷ niệm ngày tổng khởi nghĩa
 • 2/9 (15/7): Ngày Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam
 • 10/9 (23/7): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 1/10 (15/8): Ngày Kỷ niệm ngày quốc tế người cao tuổi
 • 10/10 (24/8): Ngày Kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô
 • 13/10 (27/8): Ngày Kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam
 • 20/10 (4/9): Ngày Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam
 • 31/10 (15/9): Ngày Ngày lễ hội hóa trang Hallowen
 • 9/11 (24/9): Ngày Kỷ niệm ngày pháp luật Việt Nam
 • 20/11 (6/10): Ngày Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
 • 23/11 (9/10): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
 • 1/12 (17/10): Ngày Kỷ niệm ngày thế giới phòng chống AIDS
 • 19/12 (6/11): Ngày Kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến
 • 22/12 (9/11): Ngày Kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam
 • 24/12 (11/11): Ngày Ngày lễ giáng sinh Noel (Merry Christmas)

Danh sách ngày lễ âm lịch năm 2020

Màu đỏ: Ngày dương lịch
Màu tím: Ngày âm lịch

 • 1/1 (25/1): Ngày Tết nguyên đán, tết cổ truyền
 • 13/1 (6/2): Ngày Hội Lim (Tiên Du - Bắc Ninh)
 • 15/1 (8/2): Ngày Tết Nguyên tiêu hay Tết thượng nguyên
 • 2/2 (24/2): Ngày Lễ hội Chùa Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội)
 • 15/2 (8/3): Ngày Lễ hội Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc)
 • 19/2 (12/3): Ngày Lễ hội Quan Thế Âm (Đà Nẵng)
 • 10/3 (2/4): Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng
 • 3/3 (26/3): Ngày Tết Hàn thực (ngày ăn các đồ ăn lạnh mát)
 • 4/4 (26/4): Ngày Tết Thanh minh (tết tảo mộ)
 • 14/4 (6/5): Ngày Tết Dân tộc Khmer (Chol Chnam Thmay)
 • 15/4 (7/5): Ngày Ngày tổ chức Đại Lễ Phật Đản
 • 5/5 (25/6): Ngày Tết Đoan Ngọ (tết diệt sâu bọ)
 • 3/6 (23/7): Ngày Lễ hội đình Châu Phú (An Giang)
 • 4/6 (24/7): Ngày Lễ hội cúng biển Mỹ Long (Trà Vinh)
 • 8/6 (28/7): Ngày Lễ hội đình – đền Chèm (Hà Nội)
 • 9/6 (29/7): Ngày Hội chùa Hàm Long (Hà Nội)
 • 23/6 (12/8): Ngày Lễ hội đình Trà Cổ (Quảng Ninh)
 • 10/6 (30/7): Ngày Hội kéo ngựa gỗ (Hải Phòng)
 • 15/7 (2/9): Ngày Lễ Vu Lan (lễ báo hiếu cha mẹ)
 • 1/8 (17/9): Ngày Tết Katê - Tết đoàn tụ của người Chăm
 • 15/8 (1/10): Ngày Tết Trung Thu (tết thiếu nhi)
 • 9/9 (25/10): Ngày Tết Trùng Cửu (Tết Trùng Dương)
 • 15/11 (28/12): Ngày Lễ Hội Đình Phường Bông (Nam Định)
 • 25/11 (7/1/2021): Ngày Lễ Hội Vân Lệ (Thanh Hóa)
 • 23/12 (4/2/2021): Ngày Lễ cúng Ông Táo chầu trời